Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení náhradního Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Náhradní Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje, svolaný v souladu s čl. VI Stanov SOLK, na svém zasedání, konaném dne 31. ledna 2019 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci,

po projednání schválil:

 1. Program náhradního Sněmu SOLK,
 2. Jednací řád Sněmu SOLK,
 3. Volební řád Sněmu SOLK,
 4. výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2018,
 5. převod výsledku hospodaření SOLK za rok 2017 ve schvalovacím řízení – účet 931, ve výši 187 310,50 Kč na účet 932 – nerozdělený zisk,
 6. Program činnosti SOLK na rok 2019;

po projednání zvolil:

1. za členy Rady SOLK:

1. za územní obvod Česká Lípa Ing. Jaroslav Turnhöfer, I. místostarosta města Česká Lípa

2. za územní obvod Nový Bor Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města Nový Bor

3. za územní obvod Liberec Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor statutárního města Liberec

4. za územní obvod Frýdlant Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

5. za územní obvod Jablonec nad Nisou Bc. Milan Kroupa, primátor statutárního města Jablonec nad Nisou

6. za územní obvod Tanvald Eva Zbrojová, starostka města Harrachov

7. za územní obvod Železný Brod Mgr. František Lufinka, starosta města Železný Brod

8. za územní obvod Turnov Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov

9. za územní obvod Semily Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily

10. za územní obvod Jilemnice Vladimír Vinklář, místostarosta města Jilemnice

11. bez místního určení Mgr. Josef Horinka, starosta města Hrádek nad Nisou

12. za malou obec okresu Česká Lípa Ing. Jan Sviták, starosta obce Prysk

13. za malou obec okresu Liberec Ing. František Drbohlav, starosta obce Příšovice

14. za malou obec okresu Jablonec nad Nisou Mgr. Daniel David, starosta obce Janov nad Nisou

15. za malou obec okresu Semily Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře

2. za členy Kontrolní komise SOLK:

1. Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře

2. Bc. Lena Mlejnková, starostka města Semily

3. Mgr. František Lufinka, starosta města Železný Brod

3. za členy Rozhodčí komise SOLK:

1. Vladimír Vinklář, místostarosta města Jilemnice

2. Mgr. Josef Horinka, starosta města Hrádek nad Nisou

3. Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

po projednání vzal na vědomí:

 1. jmenování ověřovatelem zápisu z náhradního Sněmu SOLK Ing. Luďka Sajdla, starostu obce Přepeře,
 2. jmenování zapisovatelem z náhradního Sněmu SOLK p. Veroniku Truxovou,
 3. informace z Libereckého kraje,
 4. informace hostů Sněmu SOLK,
 5. zprávu o činnosti SOLK za rok 2018,
 6. zprávu Kontrolní komise SOLK z 31. 1. 2019,
 7. v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov SOLK, kooptaci nových členů Rady SOLK - Ing. Jitku Volfovou, starostku města Česká Lípa, Mgr. Jiřího Šolce, náměstka primátora pro technickou správu města a informační technologie statutárního města Liberec a Bc. Milana Kroupu, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, a to pro dokončení funkčního období 2015 – 2019,
 8. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2019

      Jaroslav Hanzlíček                                              Mgr. Jaromír Dvořák
ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                         předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj