Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Odkazy

Evropská unie
Evropská unie
Instituce EU
Evropská komise
Generální ředitelství Evropské komise
DG 1A - vztahy EU s nečlenskými evropskými zeměmi
Eurostat - statistiky EU
Evropská investiční banka
Euro
Asociace pro Měnovou unii
EUR-Lex - legislativa EU
Úřad pro oficiální publikace EU
Tendry Phare
Databáze EU ECHO
Databáze CORDIS
Databáze tendrů EU

Informace o EU v České republice

Informační centrum EU, Delegace Evropské komise v ČR
Evropské dokumentační středisko UK
Centrum pro zahraniční pomoc - koordinace Phare
Prodejna publikací mezinárodních institucí
Informace o euru
EUROskop
Časopis Integrace
Centrum pro evropskou integraci Hospodářské komory ČR
EU servis Svazu průmyslu a obchodu
Úkolová skupina pro jednání o přistoupení
Centrum pro právo EU
ISAP - Informační systém pro aproximaci práva
Centrum pro demokracii a svobodné podnikání
Středisko technické harmonizace
Klub mladých Evropanů
Úkolová skupina Komise pro jednání o přistoupení (TFAN)
Národní kancelář programu Raphael
Centrum pro komunitní práci ČR
Femir ČR - Akademie věd ČR

Euro Info Centra

Hradec Králové
Brno
Ostrava
Plzeň
Most
Liberec

Regionální rozvoj

SPINUS - propojení okresů Plzeňského kraje
Programy podpory MMR
Katalogy rozvojových programů
Bytová politika
Strukturální fondy
Územní plánování
Věstníky MMR ČR
Strategie reg. rozvoje ČR
Strategický plán hlavního města Prahy
Strategie rozvoje Brněnského kraje
Strategie rozvoje Budějovického kraje
Strategie rozvoje Ostravska
Strategie rozvoje Pardubického kraje
Strategie rozvoje Plzeňského kraje
Strategie rozvoje Ústeckého kraje
Strategie rozvoje jednotlivých krajů ČR
Národní rozvojový plán (RDP) České republiky
Návrh sektorových a regionálních priorit Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky
Sektorové a regionální části RDP
Metodika pro přípravu RDP
Informace o přípravě Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky
Česká centrála cestovního ruchu
Kalendář akcí turistického ruchu
Ústav územního rozvoje Brno

Krajská sdružení obcí
Severočeské sdružení obcí
Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Sdružení obcí Libereckého kraje
Svaz měst a obcí jihočeského kraje
Sdružení obcí Vysočiny
Sdružení měst a obcí regionu Východní Čechy

Euroregiony
Erzgebirge
Glacensis
Nisa
Labe
Egrensis
Šumava-Bavorský les
Přehled euroregionů v ČR

Regionální rozvojové agentury
Regionální rozvojová agentura, a. s. Most
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy, Olomouc
ARR NISA - agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o., Liberec
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava
Regionální rozvojová agentura jižní Moravy, Brno
Regionální rozvojová agentura Západní Čechy, o. p. s., Plzeň
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., Stachy
Regionální rozvojová agentura východní Moravy, Zlín
Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, Kladno

Informace pro městské a obecní úřady
Správní obvody obcí III. stupně
Portál veřejné správy ČR
Informační systém o území
Síť městských a obecních úřadů
Deník veřejné správy
Svaz měst a obcí
Server státní správy
Veřejná správa - týdeník
Program obnovy venkova a podpora veřejně přístupných internetových stanic ve venkovských obcích
Zájmová sdružení měst a obcí České republiky
Národní síť Zdravých měst ČR

Ministerstva a vláda ČR
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Úřad vlády ČR
Parlament ČR - Poslanecká sněmovna
Parlament ČR - Senát

Krajské úřady
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Královéhradecký kraj
Vysočina
Karlovarský kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Hl.m. Praha
Asociace krajů ČR

Ostatní ústřední orgány státní správy
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro státní informační systém
Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ostatní orgány státní správy
Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR
Vězeňská služba České republiky
Státní ústřední archiv v Praze
Česká zemědělská a potravinářská inspekce
Ústřední komise pro ochranu zvířat
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Český ekologický ústav
Česká inspekce životního prostředí

Podpora podnikání
Programy podpory podnikání
MPO - programy podpory podnikání
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Podpora podnikání v ČR 1998
Podpora podnikání v ČR 1999
Agentura pro rozvoj podnikání
RPIC (Regionální poradenská a informační centra)
BIC (Businness Innovation Centre)
Asociace inovačního podnikání
Česká energetická agentura
CzechInvest
CzechTrade
Fond rizikového kapitálu
Informace o euru
Czech Venture Partners
Asociace pro poradenství v podnikání
Česká společnost pro jakost
Sdružení pro cenu za jakost
České centrum čistší produkce

Podpora exportu, prezentace ČR v zahraničí
CzechTrade
Česká exportní banka
MPO - zahraniční obchod
Statistické údaje o zahraničním obchodě ČR
Plán oficiálních účastí ČR na výstavních akcích v zahraničí v gesci MPO
Program podpory malých a středních podniků při účasti na veletrzích v SRN v roce 1999
Výběr informací pro vývozce a dovozce z oblasti technických překážek obchodu, mezinárodní certifikace a zavádění systémů jakosti
Správa českých center - stránky podpory exportu
Teritoriální informace pro export
Exportní garanční a pojišťovací společnost
Zahraniční výstavy, veletrhy, konference
PP Agency, s.r.o. - propagace českých firem a výrobků v zahraničí
Doing Business in the Czech Republic 1998/1999
Czech Business and Trade - časopis

Podpora výzkumu, vývoje a inovací
Femirc - podpora výzkumu a inovací
Technologické centrum AV ČR - inovace a rozvoj podnikání
Asociace inovačního podnikání
MŠMT - programy výzkumu a vývoje
Vědeckotechnické parky - seznam
Databáze programů EU - CORDIS
Společnost vědeckotechnických parků
Design centrum ČR

Hospodářské komory, svazy
Hospodářská komora
OHK Brno
Světová síť HK
Vyhledávání HK ve světě
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz českých a moravských výrobních družstev
Komora daňových poradců
Svaz účetních
Živnostenská společenstva
Agrární komora
Svaz obchodu

Veřejné zakázky, tendry, nabídky spolupráce
Veřejné zakázky ČR
Poptávky firem ze zahraničí - TRADEnet
Poptávky firem ze zahraničí - MZV ČR
Veřejné zakázky v zahraničí
Tendry Phare
Databáze tendrů EU

Energetické společnosti
Severočeská energetika, a.s.
Severočeská plynárenská, a.s.
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Firemní informace
Obchodní rejstřík
Databáze neplatičů
Albertina data - firemní informace
Direct - leasingové společnosti a pojišťovny
Evropská databanka
ABC českého hospodářství
Inform Katalog
Interseif - oficiální informační zdroj HK ČR
Barter ICE - databanka firem
Kompass Czech Republic
Elektronické informační zdroje v ČR
ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů

Obchodními informacemi
Byznys server DIREKTA
TradeNet
Business.center.cz
Economy
Finance
Reality
ABF - české centrum stavebních informací

Nadace, neziskové organizace
Zahraniční nadace v ČR
Informační centrum nadací
Grantová agentura ČR
Open Society Fund Praha
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Fond pomoci místní správě
Nadace VIA
Centrum neziskových organizací Plzeň

Vzdělávání
Národní vzdělávací fond
České manažerské centrum
CERGE
Brno Business School

Obecné informace
Kurzy devizového trhu ČNB
Telefonní seznam
Modré stránky
Jízdní řády
Česká republika - obecné informace
Vyhledávání PSČ
Autobusové spoje
Sbírka zákonů ČR
Středisko cenných papírů
Brněnské výstavy a veletrhy, a.s.
Celní sazebník
Kalendář akcí turistického ruchu
Kalendář akcí

facebook

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj