Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Semináře

Seminář SOLK   7.6.2007
     eAccount
          Elektronický podpis
          Jak založit Master účet        
          eAccount leták
          Plná žádost
          Registrační žádost
     Elza
          Finanční plán projektu - ELZA 2006
          Rozpočet - ELZA 2006
     Benefit - manuál
     Monitorovací benefit.pdf
     Monitorovací indikátory JPD3
     Monitorovací indikátory JPD3 (2)
     Monitorovací indikátory Op 2.2 (RP)
     Obecné informace k softwaru žádosti
     Schéma Benefit
     Žádost Marketing - vz. 2006
 
Seminář SOLK 12.6.2007
     Veřejná podpora a de minimis
     Per diem rates - current
     Rozpočtové FAQ
     Zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
 
Seminář SOLK 14.6.2007
     Studie proveditelnosti Feasibility Study
     Zákon č.100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí
 
Seminář SOLK 19.6.2007
     Analýza nákladů a přínosů
 
Jarní setkání provozovatelů a správců veřejného osvětlení v LK 18.5.2009
     Program GreenLight - představení, příklady, spolupráce
     Vyhodnocení stavu veřejného osvětlení měst a obcí Libereckého kraje
 
     Představení České společnosti pro osvětlování
     Pasport veřejného osvětlení obce
     Vyhodnocení stavu VO v ČR v rámci programu EFEKT
     Osvětlování komunikací
     Výzkum emisí světelného rušení vyvolaného veřejným osvětlením
    
     Rekonštrukcia verejného osvetlenia
     Metodické pokyny pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení
     Metodické pokyny pro osvětlování přechodů pro chodce
     Jak projektovat veřejné osvětlení
     Nevíte si rady s venkovním osvětlením obce?
     
     Chodník samostatně vedený
     Cyklostezka souběžně s chodníkem
     Cyklostezka souběžně s chodníkem 1 (smíšený provoz)
     Cyklostezka souběžně s chodníkem 2 (smíšený provoz)
     Komunikace průjezdní 1
     Komunikace průjezdní 1 - report
     Komunikace průjezdní 2
     Komunikace průjezdní 2 - report
     Komunikace v zástavbě
     Komunikace v zástavbě - report
     Komunikace propojovací
 
Veřejné osvětlení únor - březen 2011
     Modernizace veřejného osvětlení obcí Libereckého kraje 2011
 

Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v noci a za snížené viditelnosti
      – kvalitní veřejné osvětlení a dopravní nehodovost“ 20. 3. 2015
      
     Odborný seminář - prezentace
     Vidět, být viděn z pohledu řidiče v noci a za snížené viditelnosti
     Základní dokumenty soustavy veřejného osvětlení obce
     Energeticko provozní optimalizace soustavy VO města Hrádku nad Nisou 

Dokumenty o veřejném osvětlení

Co vše může zapříčinit kvalita projektu VO
ČKAIT_PROVOZ_ÚDRŽBA VO 
Úspora ve VO - jediné hledisko, které nás zajímá? 
Existuje - neexistuje standardizovaný pasport veřejného osvětlení? 
Manuál pro žádost dotačního titulu VO 
Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva - díl 1.2012 
Normy ve veřejném osvětlení z pohledu práva - díl 2.2013 
Právní a finanční otázky související se zřízením a provozem VO 
Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení 
Možnosti financování energetické optimalizace VO pomocí metody EPC 
Sborník přednášek a seminářů - Modernizace VO obcí LK 2011 
Proč by měla obec vlastnit pasport veřejného osvětlení 
Vliv času na soustavy VO 
Zkušenosti z praxe - navrhování soustav VO obchodními firmami 

Stanovisko SOLK k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů

facebook

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj