Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rada SOLK

. Posted in Rady

1. Rada SDRUŽENÍ je výkonným orgánem SDRUŽENÍ. 

2. Radě SDRUŽENÍ přísluší rozhodovat o veškeré činnosti organizace, pokud není rozhodování vyhrazeno jiným orgánům SDRUŽENÍ. 

3. Rada SDRUŽENÍ má 15 členů, včetně předsedy SDRUŽENÍ a místopředsedy SDRUŽENÍ. V Radě SDRUŽENÍ je 10 zástupců správních obvodů pověřených obcí III. stupně v Libereckém kraji, 4 zástupci malých obcí z jednotlivých okresů Libereckého kraje a 1 zástupce bez určení. 

4. Funkční období Rady SDRUŽENÍ jsou čtyři roky, přičemž volba členů Rady SDRUŽENÍ probíhá zpravidla na prvním Sněmu SDRUŽENÍ po konání komunálních voleb. 

5. V případě odstoupení nebo odvolání člena Rady SDRUŽENÍ v průběhu funkčního období bude na nejbližším Sněmu SDRUŽENÍ provedena volba nového člena Rady SDRUŽENÍ, který dokončí funkční období původního člena Rady SDRUŽENÍ. 

6. V období mezi konáním Sněmu SDRUŽENÍ  je možná kooptace konkrétního člena Rady SDRUŽENÍ, a to pouze s předchozím odsouhlasením záměru na Sněmu SDRUŽENÍ. Kooptaci člena Rady SDRUŽENÍ provede Rada SDRUŽENÍ tak, že ji vezme na svém jednání na vědomí. 

7. Členem Rady SDRUŽENÍ může být statutární představitel členské obce nebo jiná fyzická osoba touto obcí pověřená. 

8. Rada SDRUŽENÍ zejména:

a)     vykonává usnesení Sněmu SDRUŽENÍ,

b)     předkládá Sněmu SDRUŽENÍ návrhy:

-         dlouhodobých koncepcí,

-         hlavních směrů činnosti,

-         změn stanov, předmětu činnosti,

-         ročních programů a zpráv o jejich plnění,

-         Oblastí působnosti SDRUŽENÍ včetně stanoviska Rady SDRUŽENÍ,

c)      zřizuje Oblasti působnosti SDRUŽENÍ, stanovuje jejich náplň a oblasti činnosti, kompetence a pravomoci a volí jejich zástupce,

d)     stanovuje opatření k řádnému hospodaření SDRUŽENÍ,

e)     projednává a schvaluje:

-         uzavírání smluv o sdružování a využívání prostředků SDRUŽENÍ,

-         průběžné zprávy o výsledcích hospodaření SDRUŽENÍ,

-         organizační řád, pracovní řád, jednací řád Rady SDRUŽENÍ,

-         zřízení Kanceláře SDRUŽENÍ, počet jejích zaměstnanců, jmenuje a odvolává Ředitele Kanceláře SDRUŽENÍ, stanovuje mzdu Ředitele a ostatních zaměstnanců Kanceláře SDRUŽENÍ,

-         směrnice specifikující chod Kanceláře SDRUŽENÍ,

-         roční rozpočet SDRUŽENÍ,

-         fondy SDRUŽENÍ v rámci schváleného rozpočtu SDRUŽENÍ,

-         nákup, prodej či směnu hmotného a nehmotného majetku, služeb a oprav, jejichž hodnota přesahuje 5.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu SDRUŽENÍ.

f)        volí a odvolává Předsedu SDRUŽENÍ a Místopředsedu SDRUŽENÍ,

g)     odpovídá za veškerou svou činnost Sněmu SDRUŽENÍ,

h)      předkládá Sněmu SDRUŽENÍ zprávy o své činnosti.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj