Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

O sdružení

O SDRUŽENÍ

Sdružení obcí Libereckého kraje bylo založeno počátkem roku 1996 pod názvem „Severovýchodní regionální sdružení měst a obcí“se sídlem ve Smržovce. Postupně se členy sdružení stalo na 40 obcí a měst z okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily a Děčín. Prvotními cíli sdružení byly zejména koordinace postupů a prosazování zájmů zakladatelů při privatizačních procesech, zastupování zájmů zakladatelů vůči různým institucím, výměna názorů a zkušeností mezi představiteli obcí, různé jednorázové projekty zaměřené na prezentaci obcí a regionu, pořádání konferencí a panelových diskusí na aktuální témata z činností měst a obcí.

 

V letech 2000 - 2001 procházelo sdružení obdobím hledání řešení přeměny. Přeměna byla zahájena na podzim roku 2001 a dokončena na Sněmu sdružení v červnu 2002. Došlo k přejmenování sdružení na Sdružení obcí Libereckého kraje - SOLK, byly upraveny stanovy sdružení a nastaveny směry konkrétní přeměny s vytýčením nových cílů sdružení.

 

V prosinci 2002 byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi sdružením a Krajským úřadem Libereckého kraje. V dubnu roku 2003 bylo přemístěno sídlo sdružení do Liberce a vytvořena Kancelář sdružení. Na Sněmu sdružení v dubnu 2003 byly upraveny stanovy sdružení a byla zvolena nová Rada SOLK. Rada SOLK se obměňuje každé 4 roky, vždy po komunálních volbách.

 

V současné době je členem sdružení 98 obcí a měst Libereckého kraje, ve kterých žije téměř 350 000 obyvatel, což je cca 80 % obyvatel Libereckého kraje.

 

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací. Jejími řádnými členy mohou být všechny obce a města Libereckého kraje, Šluknovského výběžku, atd.

 

Cíle sdružení:

 • napomáhání vzájemné informovanosti mezi obcemi,
 • hájení společných zájmů a práv obcí a jejich zastupování v regionálních orgánech,
 • koordinace činností přesahujících rámec územního obvodu jedné obce, vytváření podmínek pro součinnost ve všech oblastech, v nichž obce vyvíjejí svou činnost se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy,
 • zaujímání stanovisek k legislativním návrhům a dalším aktivitám týkajících se obcí,
 • předkládání iniciativních návrhů orgánům státní správy, krajské samosprávy, poslancům a senátorům Parlamentu ČR,
 • podpora informačnímu zázemí obcí v oblastech jejich činností,
 • shromažďování a rozšiřování zkušeností z řešení problémů obcí,
 • získávání finančních prostředků pro financování regionálních projektů,
 • podpora zahraniční spolupráce regionu,
 • podpora vzdělávání představitelů samosprávy,
 • spolupráce s ostatními regionálními organizacemi, svazky obcí, krajskými sdruženími obcí a Svazem měst a obcí ČR.

facebook

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj