Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 13. 5. 2003 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 13. 5. 2003 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 31/03

Rada SOLK bere na vědomí informace krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. K. Boháče:

- o zřízení webových stránek HZS LK (www.hzslk.cz),

- o připravovaných dotacích pro Sbory dobrovolných hasičů na rok 2004,

- o dopracovávání systému přímé pomoci v LK,

- o přípravě doporučení na nutnou vybavenost jednotek SDH pro obce vč. dodavatelů a cen,

- o přípravě Krizového plánu v Bezpečnostní radě Libereckého kraje,

- o stavu prostředků osobní ochrany obyvatel a o možnostech jejich případné expedice,

- o nedostatečném stavu informovanosti obyvatel o způsobech vyrozumění,

- příslib připravení doporučení obsahu balíčků osobní ochrany pro představitele obcí

a krizových štábů obcí,

- příslib připravení seznamu odborníků HZS.

 

č. 32/03

Rada SOLK zvolila do funkce Předsedy Rady SOLK ing. Milana Hejduka, starostu Města Turnova a do funkce Místopředsedy Rady SOLK p. Petra Skokana, starostu Města Česká Lípa na další volební období.

 

č. 33/03

Rada SOLK bere na vědomí návrh na ustavení Pracovních komisí Rady SOLK, ukládá předsedovi SOLK projednat s představiteli Euroregionu Nisa případné společné komise členům Rady připravit do příštího zasedání návrhy na personální obsazení komisí a na stanovení jejich činnosti.

 

č. 34/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele z Krajské konference SMO ČR a ukládá delegátům Sněmu SMO ČR navrhnout do Rady SMO ČR za Liberecký kraj Ing. Milana Hejduka, starostu Města Turnova, RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu Města Jablonce nad Nisou, Ivana Lacka, starostu Města Nového Boru, Jiřího Voseckého, starostu Obce Okrouhlá a jako náhradníka Ing. Františka Chloubu, starostu Města Rychnova u Jablonce nad Nisou.

 

č. 35/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o připravované spolupráci mezi SOLK a SMO ČR a o pracovní schůzce s výkonným místopředsedou SMO ČR p. Jechem. Rada SOLK ukládá členům Rady připravit návrhy zástupců členských obcí SMO ČR do Komisí SMO ČR a návrhy předat neprodleně řediteli SOLK. Zároveň ukládá řediteli SOLK odeslat na SMO ČR dopis s návrhy zástupců do Rady SMO ČR a Komisí SMO ČR.

 

č. 36/03

Rada SOLK bere na vědomí skladbu návrhu webových stránek SOLK.

 

č. 37/03

Rada SOLK bere na vědomí vývoj rozpočtu SOLK za I. čtvrtletí roku 2003.

 

č. 38/03

Rada SOLK po projednání schvaluje uspořádání semináře na výklad zákona o obcích a zákonů o krajských úřadech v 1. polovině června 2003.

 

č. 39/03

Rada SOLK bere na vědomí vstup nových členů do SOLK, a to obcí Malá Skála, Pěnčín a Mařenice. Zároveň bere na vědomí vystoupení obce Plavy.

 

č. 40/03

Rada SOLK bere na vědomí možnosti dalšího využití Kanceláře SOLK.

 

č. 41/03

Rada SOLK překládá projednání řešení nálezu auditora - rozpor mezi statutem organizace a způsobem účtování, na příští zasedání Rady SOLK.

 

č. 42/03

Rada SOLK v bodě Různé

  • uložila předsedovi SOLK připravit na příští zasedání návrh na rozšíření činnosti Kanceláře SOLK o finanční kontrolu obcí,
  • uložila řediteli SOLK připravit na příští zasedání hodnocení dohody o spolupráci s Libereckým krajem,
  • uložila členům SOLK předat do Kanceláře SOLK obecně závazné vyhlášky obcí a měst,
  • uložila členům Rady SOLK připravit do dalšího zasedání Rady SOLK připomínky a náměty ke Konceptu Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj,
  • ukládá předsedovi a řediteli SOLK zviditelňovat SOLK a uspořádat tiskovou konferenci,
  • vzala na vědomí pozdravný dopis hejtmana Libereckého kraje RNDr. Pavla Pavlíka,
  • stanovila termín příštího zasedání Rady SOLK na 18. června 2003 od 10.00 hodin.

 

 

 

V Liberci, dne 13. května 2003

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK v.r. Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj