Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 20. 11. 2003 v Divadelním sále Městského úřadu Semily

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání, konaném 20. 11. 2003 v Divadelním sále Městského úřadu Semily

od 10.00 hodin.

Rada SOLK se usnesla:

č. 82/03

Rada SOLK bere na vědomí vstup obcí do SOLK, a to: města Hrádek nad Nisou (s platností od 1. 1. 2004), Obce Tachov a Obce Mírová pod Kozákovem.

č. 83/03

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK ze 2. 10. 2003.

č. 84/03

Rada SOLK bere na vědomí program NisaInvest 2003 vč. účasti zástupců SOLK. Rada SOLK bere na vědomí změnu programu NisaInvest a ukládá řediteli SOLK zajistit náhradní prezentaci. Rada SOLK schvaluje úhradu účastnického poplatku za město Český Dub.

č. 85/03

Rada SOLK bere na vědomí Koncepci rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji. Dále Rada SOLK konstatuje, že Koncepce je nekonkrétní a požaduje, aby Koncepce byla doplněna o konkrétní projekty a postupy ve vztahu k obcím a městům Libereckého kraje.

č. 86/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK o pokračování Reformy veřejné správy v ČR. Rada SOLK požaduje zachovat základní principy Reformy veřejné správy tak, jak byly deklarovány při zahájení Reformy. Dále požaduje při vytvoření oblastí kopírovat správní území NUTS II., vytvořit v sídle kraje všechna krajská pracoviště státních institucí a úřadů, nižší stupně těchto institucí a úřadů zřídit na obcích III. stupně.

č. 87/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK ze zasedání Regionální komise SMO ČR 22. 10. 2003.

č. 88/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK ze setkání krajských sdružení obcí a měst z 23. 10. 2003 v Plzni a o záměru vytvořit Grémium předsedů těchto sdružení.

č. 89/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o pokračování projektu Finanční kontrola obcí.

č. 90/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK o uskutečněném semináři SOLK dne 12. 11. 2003.

č. 91/03

Rada SOLK schvaluje návrh na podporu Petice starostů měst a obcí v územním obvodu obce III. stupně Česká Lípa na podporu iniciativy obce Tachov k problematice dlouhodobě nezaměstnaných.

č. 92/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK z jednání s obcemi z okolí města Rovensko pod Troskami sdružených v zájmovém sdružení pro řešení návrhu trasy rychlostní komunikace I/35 za účasti členů Rady SOLK z územního obvodu obce III. stupně Turnov, uskutečněného 5. 11. 2003 v Turnově.

č. 93/03

Rada SOLK žádá Liberecký kraj:

- o zabezpečení účasti představitelů SOLK při navazování zahraniční spolupráce s LK,

- o podporu obcí při vytváření projektů a žádostí o financování ze strukturálních fondů EU,

- o zvýraznění přístupu LK v otázce pomoci obcím a městům řešit jejich aktuální samosprávné problémy, tedy nezabývat se v absolutní většině pouze majetkovými a řídícími otázkami v přímé krajské příslušnosti.

č. 94/03

Rada SOLK v bodě Různé projednala a:

  1. schválila termín dalšího zasedání Rady SOLK na přelom ledna a února 2004 (termín stanoven na 5. 2. 2004),
  2. ukládá řediteli SOLK připravit a předat do médií tiskovou zprávu o počtu členských obcí SOLK,
  3. ukládá řediteli SOLK nabídnout obcím LK pro různá jednání k dispozici prostory Kanceláře SOLK,
  4. ukládá předsedovi SOLK pozvat na další zasedání Rady SOLK vedoucího oddělení vnějších vztahů LK.

V Semilách, dne 20. listopadu 2003

Jaroslav Hanzlíček Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK v.r. Předseda Rady SOLK v.r.

 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj