Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 9. 12. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 9. 12. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 65/04

Rada SOLK bere na vědomí plnění plánu činnosti SOLK na rok 2004 a ukládá řediteli SOLK předložit plnění plánu činnosti řádnému Sněmu SOLK v roce 2005.

 

č. 66/04

Rada SOLK schvaluje předložený návrh rozpočtu SOLK na rok 2005 a ukládá řediteli SOLK předložit jej řádnému Sněmu SOLK 2005.

 

č. 67/04

Rada SOLK schvaluje předložený návrh Sociálního fondu SOLK na rok 2005.

 

č. 68/04

Rada SOLK schvaluje zvýšení platu ředitele SOLK o 4 tis. Kč s platností od 1. 1. 2005.

 

č. 69/04

Rada SOLK ukládá členům Rady SOLK, kteří jsou zároveň členy Zastupitelstva Libereckého kraje, aby při zasedání Rady SOLK podávali informace ze zasedání Zastupitelstva LK.

 

č. 70/04

Rada SOLK bere na vědomí informace o problémech s komunikací s vedením Správ CHKO v LK a jejich nekonstruktivním postoji k rozvoji cestovního ruchu v obcích LK. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK svolat společnou schůzku za účasti vedení Správ CHKO, působících na území LK a členů Rady SOLK.

 

č. 71/04

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK projednat vstup Agentury regionálního rozvoje do SOLK.

 

č. 72/04

Rada SOLK bere na vědomí informaci místopředsedy SOLK pana P. Skokana o připraveném návrhu zřízení 9 výborů Zastupitelstva LK a jejich personálním obsazení dle výsledků voleb do zastupitelstva LK pro ustavující zasedání Zastupitelstva LK.

 

č. 73/04

Rada SOLK žádá nového hejtmana LK, který bude zvolen na ustavujícím zasedání Zastupitelstva LK o účast při zasedáních Rady SOLK.

 

č. 74/04

Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK odeslat dopis na LK na spolufinancování akcí obcí LK z fondů EU.

 

č. 75/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK ze zasedání Rady SMO ČR

 

č. 76/04

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK dohodnout termín společného setkání Rady SOLK s novým hejtmanem LK v lednu 2005.

 

 

č. 77/04

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na konec ledna či začátek února 2005. Přesný termín bude upřesněn v první polovině ledna 2005.

 

 

 

 

V Liberci, dne 9. prosince 2004

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj