Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 17. 2. 2005 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 17. 2. 2005 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 01/05

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.

 

č. 02/05

Rada SOLK doporučuje svolávat pracovní schůzky s představiteli jednotlivých CHKO regionálně pro řešení konkrétních problémů.

 

č. 03/05

Rada SOLK kooptuje do Rady SOLK zástupce města Česká Lípa starostku Hanu Moudrou za odstoupivšího pana Petra Skokana. Rada SOLK provede volbu místopředsedy SOLK na příštím zasedání Rady SOLK.

 

č. 04/05

Rada SOLK schvaluje termín konání – 24. 3. 2005 a návrh programu Sněmu SOLK a schvaluje pozvání všech navržených hostů Sněmu SOLK. Rada SOLK doporučuje při setkání s poslanci a senátory Parlamentu ČR při konání Sněmu SOLK projednat zákonodárné problémy, např. novelizaci zákona o veřejných zakázkách, koncepci a systém optimalizace dopravy v LK, apod.

 

č. 05/05

Rada SOLK schvaluje výsledek hospodaření SOLK za rok 2004 a bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření SOLK za rok 2004 a ukládá řediteli SOLK předložit je Sněmu SOLK.

 

č. 06/05

Rada SOLK bere na návrh programu činnosti SOLK v roce 2005 a ukládá řediteli SOLK předložit jej Sněmu SOLK.

 

č. 07/05

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK odeslat obcím seznam nabídky služeb Kanceláře SOLK.

 

č. 08/05

Rada SOLK bere na vědomí vystoupení měst Desná, Mimoň a obce Kořenov ze SOLK včetně důvodů, které je k tomuto kroku vedly.

 

č. 09/05

Rada SOLK projednala otázku věcných břemen při vodohospodářských stavbách obcí v komunikacích LK, kdy obec platí LK vysoké částky za věcné břemeno a zároveň zhodnotí majetek LK novým povrchem v celé šíři komunikace. Rada SOLK apeluje na členy krajského zastupitelstva, aby inicializovali změnu Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/02 k pravidlům hospodaření s majetkem kraje, část VI. V Ě C N Á  B Ř E M E N A, ve prospěch obcí.

 

č. 10/05

Rada SOLK bere na vědomí informace předsedy SOLK ze setkání se zástupci obcí z Norska a nabídku k uzavření partnerství mezi obcemi.

 

č. 11/05

Rada SOLK bere na vědomí informaci člena Rady RNDr. Čeřovského o přípravě uspořádání konference ke Koncepci bezpečnosti v Liberci a Rada SOLK nabízí pomoc při obesílání členských obcí SOLK pozvánkami.

 

č. 12/05

Rada SOLK bere na vědomí informace asistenta hejtmana LK o iniciativě hejtmana LK o vytvoření krajských institucí, zejména soudů a policejních ředitelství v krajích, kde dosud chybí, která byla předložena na grémiu Asociace krajů ČR a kterou všichni hejtmani podpořili.

 

č. 13/05

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana LK pana Petra Skokana z výjezdního zasedání Rady LK ve Frýdlantu v Čechách o spolufinancování aktivit některých obcí a měst LK a informace o snaze radního pro zdravotnictví řešit problematiku nerovného financování provozních nákladů zdravotnických zařízení v LK v závislosti na zřizovateli daného zařízení.

 

č. 14/05

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání v měsíci dubnu 2005. Přesný termín bude upřesněn koncem března 2005.

 

 

 

 

V Liberci, dne 17. února 2005

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj