Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 19. 5. 2005 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 19. 5. 2005 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 15/05

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.

 

č. 16/05

Rada SOLK kooptuje za odstupujícího člena Rady SOLK, zvoleného za malou obec okresu Liberec – pana Petra Prádlera, bývalého starostu Obce Příšovice, nově zvoleného starostu obce Příšovice pana Antonína Líznera.

 

č. 17/05

Rada SOLK zvolila jako místopředsedu Rady SOLK Ing. Radka Nastiče, starostu města Nový Bor.

 

č. 18/05

Rada SOLK bere na vědomí informaci Ing. Nastiče o projednání návrhu SOLK na změnu Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/02 k pravidlům hospodaření s majetkem kraje, část VI. Věcná břemena, ve prospěch obcí, v Dopravním výboru Zastupitelstva LK, který je pravděpodobně neprůchodný krajským zastupitelstvem.

 

č. 19/05

Rada SOLK bere na vědomí informace MUDr. Vladimíra Valenty, ředitele KHS LK, o konferenci „Obec a zdraví“. Rada SOLK dále bere na vědomí žádost o informování pracovišť hygienické služby o konání akcí v obcích a o hlášení rozborů vody ve vodovodech v majetku obcí. Rada SOLK bere na vědomí informace o možnostech řešení hlukové problematiky v obcích a městech, o zpracované hlukové studii z dopravy na komunikacích LK zpracované Libereckým krajem.

 

č. 20/05

Rada SOLK bere na vědomí informace Mgr. Josefa Chýle, vedoucího odboru kanceláře hejtmana, o postupu KÚ LK vůči obcím, ve kterých nedošlo k odstoupení či odvolání členů zastupitelstva, kteří nesplňují ustanovení novely zákona o střetu zájmů. Postup bude zvolen ředitelem KÚ LK po 31. 5. 2005. Dále Rada SOLK bere na vědomí informace o veřejnoprávním projednávání Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov dne 26. 5. 2005, o zasedání Regionální rady NUTS II. 26. 5. 2005.

 

č. 21/05

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele SOLK o předložené nabídce na spolupráci mezi Krajskou organizací Sdružení nájemníků Liberec a jednotlivými obcemi a městy Libereckého kraje, kterou navrhli zástupci KO SON Liberec p. Zdeněk Sopůšek (místopředseda KO SON) a p. Josef Janda (poradce KO SON). Rada SOLK doporučuje obcím a městům individuální přístup.

 

č. 22/05

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace ze zasedání Regionální komise SMO ČR, které se uskutečnilo 16. 5. 2005.

 

č. 23/05

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace o stavu spolupráce SOLK se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. v roce 2005 a uzavřenou smlouvu o dílo, Rada SOLK byla seznámena se závazky SOLK z ní vyplývající a se stavem jejich plnění.

 

č. 24/05

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele SOLK o připravovaných seminářích SOLK na II. a III. čtvrtletí roku 2005.

 

č. 25/05

Rada SOLK schvaluje doplnění znění Sociálního fondu v čl. 2) Tvoření příjmů – za poslední odrážku doplnit další odrážku ve znění: úroky z účtu sociálního fondu jsou příjmem a poplatky výdajem sociálního fondu.

 

č. 26/05

Rada SOLK bere na vědomí vstup obcí do SOLK – Benešov u Semil (okr. Semily) a Prysk (okres Č. Lípa).

 

č. 27/05

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání v měsíci srpnu 2005 v Novém Boru. Přesný termín bude upřesněn koncem června 2005.

 

 

 

 

V Liberci, dne 19. května 2005

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj