Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 11. 8. 2005 v salónku Parkhotelu v Novém Boru

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 11. 8. 2005 v salónku Parkhotelu v Novém Boru od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 28/05

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.

 

č. 29/05

Rada SOLK vzala na vědomí informace a presentaci Národního rozvojového programu mobility pro všechny, se kterými Radu SOLK seznámili PhDr. František Kozel z Národní rady zdravotně postižených ČR a Ing. Jan Málek, ředitel odboru pro rovné příležitosti Úřadu vlády ČR. Zároveň Rada SOLK vzala na vědomí nabídku sl. Terezy Šímové, krajské koordinátorky Národní rady zdravotně postižených ČR na pomoc obcím při přípravě projektů z programu Mobility. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK předložené a presentované materiály připojit jako přílohu usnesení (přílohy 029 01, 029 02, 029 03, 029 04, 029 05, 029 06, mapa ukázkového města).

 

č. 30/05

Rada SOLK bere na vědomí informace o měnící se legislativě a systému likvidace elektrošrotu a chladících zařízení a také presentaci zástupců firmy Praktik Liberec s.r.o. pánů Linhartů. Rada SOLK bere na vědomí informaci, že od 1. 9. 2005 je kolektivní organizaci, která bude mimo jiné zajišťovat zpětný odběr vyřazených chladniček firma ELEKTROWIN a.s., Michelská 60/300, Praha 4, tel. č. 241 091 843. Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele SOLK o připravovaném společném semináři s firmou Praktik Liberec s.r.o. s praktickými ukázkami z likvidace chladících zařízení ve Stráži pod Ralskem.

 

č. 31/05

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele SOLK o prvním výstupu vyhotoveným pro SVS a.s. na základě smlouvy o dílo v roce 2005 – Dotace ve vodním hospodářství, ve kterém jsou vyspecifikovány možné dotace z různých zdrojů na kanalizace a vodovody. Tento výstup je zveřejněn na webových stránkách SOLK.

 

č. 32/05

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Josefa Helebranta, manažera projektu "Partnerství pro Liberecký kraj", z Odboru hospodářského a regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje o postupu prací na realizaci projektu Partnerství a o přípravě konference projektu Partnerství.

 

č. 33/05

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana LK pana Petra Skokana o přípravě prvního ročníku Krajských dnů 2005, které se uskuteční ve dnech 22. až 24. září a každý den bude trochu jinak tematicky zaměřený. První den bude nasměrován na prezentaci kraje a jeho zahraničních partnerských regionů.  Program druhého dne se připravuje především pro děti a mládež a třetí den by měl nalákat zejména milovníky turistiky a cyklistiky.  Dále bere Rada SOLK na vědomí informace o vyřešení problematiky Justiční akademie; o postupu ustanovení krajského soudu v Liberci; o situaci v IZS LK; o přípravě schválení Energetické koncepce Libereckého kraje; o zahraniční spolupráci LK o kterou nově projevil zájem Prešovský kraj (SR) a Srbsko a Černá Hora; o slabé účasti obcí na školeních a seminářích k povodním. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zjistit sumář obcí, které se neúčastní školení a seminářů k povodním. Rada SOLK vyzývá LK k vytvoření položky v rozpočtu LK, ze které by bylo možno hradit spoluúčast kraje na krajských projektech financovaných z EU, a to sumarizací všech připravovaných projektů a výše spoluúčasti, a zároveň vyzývá LK k pomoci obcím při spolufinancování projektů ze zdrojů EU.

 

č. 34/05

Rada SOLK bere na vědomí informace Mgr. Jana Randáčka z oddělení památkové péče Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK, o záměru LK zavedení jednotné koncepce značení turistických cílů v LK a o přípravě k tomu určených grantů LK. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK předložené a presentované materiály připojit jako přílohu usnesení (příloha 034 01).

 

č. 35/05

Rada SOLK bere na vědomí společnou žádost měst Harrachova, Rokytnice nad Jizerou a obcí Kořenov a Paseky nad Jizerou, adresovanou zastupitelstvu Libereckého kraje, o zamítnutí rozhodnutí ze dne 17. 5. 2005 a nesouhlasu s výsledkem rozporového řízení na MMR ČR, na kterém byla vodní nádrž Vilémov schválena do závazné části ÚP VÚC Liberecký kraj. Uvedené obce cítí značné ohrožení existence samotných sídelních útvarů, stability a zejména rozvoje území. Rada SOLK podporuje žádost uvedených obcí (příloha 035 01).

 

č. 36/05

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK z provádění veřejnoprávních kontrol PO měst a obcí v roce 2005.

 

č. 37/05

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele SOLK o připravovaných seminářích SOLK a ukládá řediteli SOLK pozvat na připravovanou konferenci o dopravě v LK zástupce firmy SSŽ TSM Liberec a informovat předběžně obce o termínu konání konference.

 

č. 38/05

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o příjmech SOLK za 1. – 7. měsíc roku 2005.

 

č. 39/05

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání v měsíci říjnu 2005 v Harrachově. Přesný termín bude upřesněn do konce září 2005.

 

 

 

 

V Novém Boru, dne 11. srpna 2005

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj