Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 20.10. 2005 v Kanceláři SOLK v Harrachově

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 20. 10. 2005 v Obřadní a jednací síni v Harrachově od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 40/05

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.

 

č. 41/05

Rada SOLK vzala na vědomí informace a presentaci JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., soudní exekutora z Exekutorského úřadu Praha, o možnostech vymáhání pohledávek pro obce Libereckého kraje Rada SOLK ukládá řediteli SOLK předložené a presentované materiály připojit jako přílohu usnesení (přílohy 041 01).

 

č. 42/05

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Karla Dolejšího, statutárního náměstka hejtmana LK, pověřeného vedením resortu ekonomického, o návrhu rozpočtu LK na rok 2006 ve vztahu k obcím, o stanovených prioritách LK, kterými jsou především komunikace, zdravotnictví, centrum vzdělanosti, atd., o hospodářském výsledku kraje a možné výpomoci obcím, o sociální problematice, atd.

 

č. 43/05

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit dopis na hejtmana LK s doporučením koupě technického zařízení (rolby) pro údržbu běžeckých stop Jizerské magistrály.

 

č. 44/05

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit dopis na hejtmana LK s doporučením zveřejnit pro obce seznam předpokládaných komunikací II. a III. tř., u kterých LK předpokládá provést rekonstrukci a opravy z úvěru LK s harmonogramem realizace v jednotlivých letech.

 

č. 45/05

Rada SOLK bere na vědomí návrh smlouvy mezi Libereckým krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje v projektu Partnerství pro Liberecký kraj. Rada SOLK schvaluje postup SOLK při realizaci projektu podle předloženého návrhu, změnu rozpočtu SOLK na rok 2005, vyplývající z účasti SOLK v projektu a změnu pracovní náplně ředitele Kanceláře SOLK a Dohody o mzdě po dobu trvání projektu dle předložených návrhů.

 

č. 46/05

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o připravovaných seminářích.

 

č. 47/05

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na 8. prosince 2005 v Kanceláři SOLK v Liberci.

 

 

 

V Harrachově, dne 20. října 2005

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj