Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 8.12. 2005 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 8. 12. 2005 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 48/05

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího zasedání.

 

č. 49/05

Rada SOLK vzala na vědomí informace Mgr. Josefa Chýle, vedoucího odboru kanceláře hejtmana, např. o 2. kole výzvy SROP. Rada SOLK bere na vědomí příslib, že Mgr. Chýle předá členům Rady SOLK informace o předpokládaném schvalovacím procesu územního plánu VÚC LK zpracované Krajským úřadem LK (příloha 4905) a informace k problematice Geoparku Český ráj.

 

č. 50/05

Rada SOLK bere na vědomí informace sl. Terezy Šímové, krajské koordinátorky Národní rady zdravotně postižených ČR o vyhlášení dalšího ročníku udělování výroční ceny Mosty NRZP ČR.

 

č. 51/05

Rada SOLK bere na vědomí informaci o konečné struktuře rozpočtu SOLK v projektu Partnerství s rozložením do jednotlivých období trvání projektu a schvaluje přijetí pracovníka na 0,5 úvazku – na dohodu po dobu trvání projektu za předložených podmínek.

 

č. 52/05

Rada SOLK bere na vědomí informace předsedy SOLK a zprávu z pracovní cesty v St. Gallen ve Švýcarsku a ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat obcím a městům nabídku na spolupráci s obcemi a městy v kantonu St. Gallen. Dále ukládá řediteli SOLK připravit setkání sdružení obcí ze St. Gallenu se SOLK v r. 2006.

 

č. 53/05

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK na rok 2006 a bere na vědomí výhled plnění rozpočtu SOLK za rok 2005.

 

č. 54/05

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o splnění smlouvy se SVS a.s. Teplice a o vypracovaných studiích.

 

č. 55/05

Rada SOLK schvaluje nákup publikací „Územní působnost vybraných organizací Libereckého kraje“ pro všechny obce a města LK od Krajské reprezentace ČSÚ v Liberci a zároveň Rada SOLK ukládá řediteli SOLK rozeslat publikaci všem obcím a městům s průvodním dopisem. Rada SOLK schvaluje provedení rozpočtové změny v oblasti výdajů dle předloženého návrhu.

 

č. 56/05

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK napsat dopis na ČEZ a SČE, resp. VČE, na podporu obcí při řešení problematiky při výpadku el. energie.

 

č. 57/05

Rada SOLK bere na vědomí žádost Ing. Jaroslav Randáčka, starosty obce Nová Ves, o pomoc při řešení problematiky odhlašování občanů z evidence obyvatel na malých obcích. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK odeslat dopis na pověřené obce II. a III. stupně o pomoc při řešení uvedeného problému na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi.

 

č. 55/05

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na únor 2006 v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

 

 

 

V Liberci, dne 8. prosince 2005

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj