Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 4. 5. 2006 v Kanceláři SOLK

Usnesení Rady SOLK ze 4. května 2006

 

č. 19/06

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

č. 20/06

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana LK p. Petra Skokana

a)     o pandemickém plánu v případě výskytu ptačí chřipky v rámci krizového řízení řízeném krajským hygienikem

b)     o jednání s ministry Šimonovským a Ambrozkem o komunikaci R 35, kteří upřednostňují severní variantu

c)      o jednání s náměstkem ministra kultury o lokalitě Příšovice a Grabštejn a o vzniku Krajského památkového ústavu v Liberci

d)     o uspořádání semináře na využití nepotřebného drážního majetku dne 14. dubna

e)     o převodu pozemků v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Liberecký kraj, případné žádosti na převod pozemků směřovat k rukám Ing. Koudelky

f)        o pozastavení převodu nemocnic na a.s. Ministerstvem vnitra ČR, kraj podal rozklad z důvodu rozporů v rozhodnutí ministerstva

g)     z Rady asociace krajů o ROP – na LK ročně 600 mil. Kč, z čehož je alokace 13,25 + 8 % na ROP, kraj žádá o navýšení na 20 %, změnit rozdělení z ROPů a změnit váhy ukazatelů

h)      o schůzce s M. Jahnem o dopravě do AŠ Mladá Boleslav, doporučeno řešit v rámci dopravní obslužnosti, nutné řešit taky bytovou situaci

i)        o schůzce s velvyslancem Ruské federace p. Fedotovem

 

č. 21/06

Rada SOLK bere na vědomí informace o stavu rozpracování a projednání Územního plánu velkého územního celku Liberecký kraj:

a)     zadání ÚP VÚC LK proběhne v srpnu 2006

b)     v listopadu 2006 bude projednán v Radě LK

c)      v prosinci 2006 bude projednán v Zastupitelstvu LK

d)     v rámci ÚP VÚC LK proběhne lokalizace komunikace R 35

e)     v březnu 2007 budou schváleny Zásady územního rozvoje kraje

f)        do července 2007 proběhne projednání ÚP VÚC LK

g)     do srpna 2007 proběhne dojednání

h)      do prosince 2007 bude ÚP VÚC LK posouzen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

i)        do března 2008 proběhne veřejnoprávní projednání ÚP VÚC LK

j)        do července 2008 bude vydán ÚP VÚC LK

 

č. 22/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu z realizace projektu Partnerství pro Liberecký kraj, včetně zprávy o průběhu kursů Zpracovatel projektů a Euromanažer. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK předat připomínky hejtmanovi LK a na příštím zasedání informovat o jejich řešení.

 

č. 23/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o dosavadním postupu realizace reedice publikace Český sever – Český ráj.

 

č. 24/06

Rada SOLK bere na vědomí vstup obce Horní Police do SOLK.

 

č. 25/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK o zhodnocení Sněmu SOLK z 28. března 2006.

 

č. 26/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zahrnout do programu příštího zasedání Rady SOLK administraci Geoparku UNESCO Český ráj.

 

č. 27/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK zástupce odboru rozvoje LK za účelem poskytnutí informací o připravenosti ROP a alokace prostředků.

 

č. 28/06

Rada SOLK bere na vědomí informace k novému stavebnímu zákonu, který stanovuje jako hlavní pořizovatele ÚPD obcí obce III. stupně. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK uspořádat ve spolupráci s odborem územního plánování a stavebního řádu LK konferenci k novému stavebnímu zákonu, respektive k územním plánům.

 

č. 29/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zaslat výtah ze seminářů SOLK starostům obcí.

 

č. 30/06

Rada SOLK bere na vědomí informace a presentaci o Projektu Heřmanička.

 

č. 31/06

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání Rady SOLK na období červenec – srpen 2006.

 

 

 

V Liberci 4. května 2006

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                              Ing. Milan Hejduk

Ředitel Kanceláře SOLK v. r.                                            Předseda SOLK v.r.


Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj