Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 12.10. 2006 v Kanceláři SOLK

Usnesení Rady SOLK z 12. října 2006

 

č. 44/06

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

č. 45/06

Rada SOLK bere na vědomí informace vedoucího odboru zdravotnictví p. Benedikta  o závěrech pracovní schůzky ze 6. 9. 2006 a o vývoji a aktuální situaci ohledně zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních:

a)     politické rozhodnutí k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních je přesunuto na červenec 2007, proto KÚ LK doporučuje vyčkat a ponechat stávající stav statutu nemocnic

b)     nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami nemohou nemocnice poškodit ani zvýhodnit

c)      doporučuje po komunálních volbách uspořádat k problematice nemocnic v kraji konferenci popřípadě další pracovní schůzku na půdě SOLK

d)     LK bude nadále udržovat provoz lékárenské služby

e)     u pohotovostní služby nastanou určité změny

        na semilsku a turnovsku jsou problémy se zajištěním zubní pohotovosti a nadále není možné tuto pohotovost dohodnout

        na lékařskou pohotovost uvolní LK 10 mil. Kč a respektuje povinnost tuto pohotovost udržet a není potřeba navyšovat ordinace

 

č. 46/06

Rada SOLK bere na vědomí informace o plánu činnosti SOLK v rámci projektu Partnerství na II. pololetí 2006.

 

č. 47/06

Rada SOLK schvaluje návrh výzvy na předložení nabídky a zadávací podmínky na veřejnou zakázku – „Twinningový program v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj – veřejný sektor“ a schvaluje návrh na stanovení výběrové komise ve složení J. Hanzlíček, P. Slepitschková a zástupce LK.

 

č. 48/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK z návštěvy pana Beata Tinnera, presidenta Svazu presidentů obcí Kantonu St. Gallen, presidenta obce Wartau a člena Parlamentu Kantonu St. Gallen, uskutečněné v rámci projektu Partnerství pro LK ve dnech 7. srpna 2006 – 9. srpna 2006.

 

č. 49/06

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele SOLK o výhledu činnosti SOLK v rámci projektu Partnerství na I. pololetí r. 2007 (poradenství, projekty, prezentace, apod.).

 

č. 50/06

Rada SOLK kooptuje dle stanov SOLK a usnesení Sněmu SOLK z roku 2003 za územní obvod obce III. stupně Jilemnice zástupce města Jilemnice za člena Rady SOLK.

 

 

č. 51/06

Rada SOLK svolává řádný Sněm SOLK a stanovuje termín konání Sněmu SOLK na 18. ledna 2007 a místem konání bude budova KÚ LK. Zároveň Rada SOLK schvaluje program Sněmu :

        zahájení a organizace jednání Sněmu                                         

        zpráva o činnosti SOLK za rok 2006                                          

        výsledek hospodaření SOLK za rok 2006                                  

        volba Rady SOLK                                                                          

        program činnosti SOLK na rok 2007                                          

        informace o rozpočtu SOLK na rok 2007                       

        diskuse                                                                                           

        usnesení                                                                                         

        závěr

Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli SOLK pozvat na jednání Sněmu představitele Libereckého kraje, poslance a senátory z LK a zástupce partnerských                               a spolupracujících organizací a institucí (SMO ČR, SVS a.s., SESO, atd).

 

č. 52/06

Rada SOLK bere na vědomí hodnotící zprávu předsedy SOLK Ing. Milana Hejduka o vývoji SOLK, o jeho přeměně, stabilizaci a jeho pravděpodobném budoucím směřováním.

 

č. 53/06

Rada SOLK poděkovala předsedovi SOLK za jeho práci a přínos ve prospěch SOLK za dobu jeho působení ve funkci a zároveň schvaluje jednorázovou odměnu předsedovi SOLK Ing. Milanu Hejdukovi ve výši 100 tis. Kč s výplatou v letošním kalendářním roce.

 

č. 54/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zajistit nákup notebooku v částce do 30 tis. Kč včetně SW pro potřeby Kanceláře SOLK z důvodu možnosti využívání PC v terénu a mimo kancelář SOLK (poradenská činnost, projekty, zápisy, apod.) a dále dataprojektoru a promítacího plátna. Zároveň ukládá řediteli upravit rozpočet SOLK na rok 2006 zapracováním všech schválených změn.

 

č. 55/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o vývoji rozpočtu SOLK za období 1. – 9. 2006 a schvaluje upravený návrh rozpočtu na rok 2006.

 

 

 

V Liberci 12. října 2006

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                              Ing. Milan Hejduk

Ředitel Kanceláře SOLK v. r.                                            Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj