Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 22. 5. 2007 ve Parkhotelu v Novém Boru

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 22. 5. 2007 v Parkhotelu v Novém Boru od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 30/07

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání konaného 5. 4. 2007 v Hrádku nad Nisou.

 

č. 31/07

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Petra Skokana, hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období, a to:

- o připravované návštěvě předsedy Vlády ČR M. Topolánka v Libereckém kraji ve dnech 28. a 29. května 2007,

- o jednáních členů rady LK p. Ziky a RNDr. Příkaského na Ministerstvu financí ČR o podmínkách převodu bývalého vojenského újezdu Ralsko na LK,

- o situaci kolem tzv. švýcarských fondů, ověřených při návštěvě kantonu St. Gallen, dotace z fondů budou pravděpodobně vázány na míru nezaměstnanosti, LK se snaží změnit pravidla, jelikož cca 80% z celkové alokace připadne na moravské kraje a kraje s minimální nezaměstnaností (např. Středočeský, Praha, Liberecký) by neměly nárok na čerpání vůbec, bližší informace podá grantová manažerka KÚ LK Bc. H. Čepičková,

- o pokračující transformaci nemocnic na a.s., o jejich hospodaření za I. čtvrtletí 2007 a jmenování dočasné ředitelky krajské nemocnice za odvolaného ředitele do doby příchodu krizového manažera Ing. Nečesaného.

 

č. 32/07

Rada SOLK pověřuje místopředsedu SOLK p. Martina Půtu, starostu města Hrádek nad Nisou a p. Jiřího Voseckého, starostu obce Okrouhlá, k jednání o podmínkách a změně pravidel pro přidělování a získávání dotací z tzv. švýcarských fondů s Ing. Petrem Pávkem, náměstkem ministra MMR ČR.

 

č. 33/07

Rada SOLK bere na vědomí informace Ilji Štěpánka, vedoucího ekonomického odboru KÚ LK o návrhu reformy veřejných financí a jejím dopadem a vlivem na obce a města. Prezentace je přílohou usnesení.

 

č. 34/07

Rada SOLK bere na vědomí informace o dopravní telematice a uspořádání semináře na uvedené téma pro všechny obce Libereckého kraje v červnu 2007. Prezentace firmy KPM Consult s.r.o. Brno je přílohou usnesení.

 

č. 35/07

Rada SOLK schvaluje zvýšení mzdy ředitele Kanceláře SOLK p. J. Hanzlíčka o 10.000,- Kč měsíčně s platností od 1. 7. 2007. V případě získání dotací na projekty SOLK se Rada SOLK vrátí k projednání případných motivačních příplatků či jiným složkám mzdy.

 

č. 36/07

Rada SOLK schvaluje připojení se k předloženému Ceníku základních služeb v oblasti přípravy projektových žádostí do Operačních programů 2007 – 2013, jako výchozímu k poskytování daných služeb jiným subjektům. Zároveň Rada SOLK schvaluje pro obce a města LK možnost slev, např. za členství v SOLK. Poskytnutí slev bude v kompetenci ředitele Kanceláře SOLK.

 

č. 37/07

Rada SOLK schvaluje uzavření smlouvy na dobu neurčitou s paní Petrou Slepitschkovou, její mzda i veškeré ostatní náklady budou hrazeny z příjmů z připravených a realizovaných projektů ze SF EU. Z důvodu zdržení možného financování ze SF EU budou náklady na její mzdu do konce roku 2007 kryty z finanční rezervy SOLK. Mzda bude činit 15.000,- Kč hrubého měsíčně a bude jí umožněno čerpat veškeré výhody pracovníka SOLK (ze Sociálního fondu). V případě získání dotací na projekty SOLK se Rada SOLK vrátí k projednání případných motivačních příplatků či jiným složkám mzdy. Rada SOLK schvaluje předloženou pracovní náplň.

 

č. 38/07

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o  přípravě smlouvy se SVS a.s. na rok 2007.

 

č. 39/07

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o vypořádání připomínky z kontroly hospodaření a změnou zařazení v registru organizací ČSÚ. Rada SOLK schvaluje následné změny v účetnictví SOLK od 1. 6. 2007 a nákup účetního softwaru.

 

č. 40/07

Rada SOLK bere na vědomí vyúčtování zahraniční stáže - „Twinningového programu v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj – veřejný sektor“ .

 

č. 41/07

Rada SOLK překládá projednání složení komisí na příští zasedání Rady SOLK a bere na vědomí návrh na předsedu komise školství, sportu, kultury a cestovního ruchu - Mgr. Petra Tulpu, starostu města Jablonec nad Nisou.

 

č. 42/07

Rada SOLK stanovila termíny dalších zasedání Rady SOLK v roce 2007 na 21. 6. 2007 (čtvrtek, od 10.00 hodin), 27. 9. 2007 (čtvrtek, od 10.00 hodin), 25. 10. 2007 (čtvrtek, od 10.00 hodin) a 13. 12. 2007 (čtvrtek, od 10.00 hodin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

č. 43/07

Rada SOLK ukládá svým členům předkládat nadále další náměty a témata, která by chtěli řešit při zasedání Rady SOLK, popř. na uspořádání odborných seminářů či konferencí.

 

č. 44/07

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK připravit návrh na projekt vzdělávání samosprávy v LK s okruhy školení: komunikační dovednosti, manažerské zkušenosti, twinning a pracovní stáže úředníků obecních a městských úřadů.

 

č. 45/07

Rada SOLK překládá projednání návrhu pana A. Líznera, starosty obce Příšovice, o doplnění Programu rozvoje Libereckého kraje na příští zasedání Rady SOLK.

 

 

V Novém Boru, dne 22. května 2007

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                               Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                    Místopředseda Rady SOLK v.r.

Přílohy:
 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj