Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 28. 8. 2008 v kanceláři SOLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 28. 8. 2008 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 28/08

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 29/08

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Petra Skokana, hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období.

 

č. 30/08

Rada SOLK bere na vědomí informace MUDr. Jany Pilnáčkové a paní Haliny Doležalové o činnosti a cílech Občanského sdružení Hospic pro Liberec.

  

č. 31/08

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jiřího Rutkovského ze Sdružení Bez nehod o nabídce na tvorbu plánů řešení nemotorové dopravy v obcích a městech LK.

 

č. 32/08

Rada SOLK bere na vědomí informace předsedy Rady SOLK o projednání návrhu na vznik dotačního programu v rámci Grantového fondu LK na systémové poskytnutí finančních prostředků na zpracování pasportů veřejného osvětlení obcí a měst v Libereckém kraji s RNDr. Vítem Příkaským, členem rady kraje, pověřeným vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje.

 

č. 33/08

Rada SOLK bere na vědomí informace o stanovisku SOLK k novelám zákonů, kterými byla obecní policii odebrána pravomoc provádět měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích v obcích. Zároveň Rada SOLK bere na vědomí informaci o opatřeních, která povedou k navrácení uvedených kompetencí na obecní policii.

 

č. 34/08

Rada SOLK bere na vědomí informace z Konference Dokončení reformy a aktuální aspekty veřejné správy, která se uskutečnila v Praze 24. června 2008.

 

č. 35/08

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK bere na vědomí kooptaci člena Rady SOLK za správní obvod pověřené obce III. stupně Nový Bor pana Jindřicha Mareše, starostu města Nový Bor.

 

č. 36/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o výhledu ekonomického vývoje SOLK a ukládá předsedovi Rady SOLK zajistit přesun sídla a Kanceláře SOLK do budovy ČIŽP v Liberci a stávajícímu pronajímateli dát výpověď z nájmu dle platné nájemní smlouvy. Dále Rada SOLK z důvodu efektivnosti práce a prosperity sdružení s platností k 31. 8. 2008 ruší pracovní místo Asistentka ředitele SOLK – Euromanažerka a ukládá předsedovi Rady SOLK rozvázat pracovní poměr s pracovnicí výpovědí danou zaměstnavatelem pro nadbytečnost. Případné budoucí zpracování žádostí o dotace a administrace projektové činnosti pro obce bude řešena dohodou o provedení práce. Rada SOLK zároveň schvaluje snížení platu ředitele SOLK do konce roku 2008 na původní úroveň a ukládá řediteli Kanceláře SOLK provést další opatření ke zlepšení ekonomického vývoje SOLK.

 

č. 37/08

Rada SOLK po projednání schvaluje zřízení internetového bankovnictví k účtům SOLK zřízených v ČSOB a.s., včetně provádění bankovních operací ředitelem Kanceláře SOLK. Ředitel Kanceláře SOLK bude provedené příkazy za stanovené období dodatečně předkládat ke kontrole Předsedovi Rady SOLK. Zároveň Rada SOLK schvaluje zrušení termínovaného vkladu SOLK u ČSOB a.s. a zřízení kontokorentu u běžného účtu.

 

č. 38/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o přípravě projektu SOLK Vzdělávání obecní samosprávy v Libereckém kraji.

 

č. 39/08

Rada SOLK překládá projednání ostatních bodů programu na příští zasedání.

 

č. 40/08

Rada SOLK z důvodu konání voleb do krajského zastupitelstva mění termín příštího zasedání z původního 23. 10. 2008 na 9. 10. 2008. Místo zasedání bude upřesněno.

 

 

 

V Liberci, dne 28. srpna 2008

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj