Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 9.10. 2008 v zasedací místnosti DPS v Příšovicích

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 9. 10. 2008 v zasedací místnosti DPS v Příšovicích od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 41/08

Rada SOLK v souladu se Stanovami SOLK bere na vědomí a potvrzuje korespondenční hlasování o schválení usnesení z předchozího zasedání Rady SOLK, které se uskutečnilo 28. 8. 2008 v Liberci.

 

č. 42/08

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 43/08

Rada SOLK bere na vědomí zhodnocení dosavadní vzájemné spolupráce mezi SOLK a Libereckým krajem a bere na vědomí informace pana Petra Skokana, hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období. Zároveň Rada SOLK vyslovuje poděkování hejtmanovi Petru Skokanovi za spolupráci se SOLK a přání mnoha úspěchů v jeho dalším působení.

  

č. 44/08

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR ze dne 26. 9. 2008.

 

č. 45/08

Rada SOLK bere na vědomí informace o připravovaných žádostech o dotaci na projekty SOLK a obcí.

 

č. 46/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí zprávu z pracovních cest p. Petry Slepitschkové, asistentky ředitele SOLK na vědomí. Rada SOLK u příležitosti ukončení pracovního poměru vyslovila poděkování paní P. Slepitschkové za odvedenou práci ve prospěch SOLK.

 

č. 47/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o řešení finanční situace SOLK. Rada SOLK souhlasí s přijetím kontokorentního úvěru ve výši min. 200.000,- Kč a jeho zajištěním biancosměnkou. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK zajistit potřebné dokumenty nutné k sepsání smluvní dokumentace a k jejímu podpisu pověřuje předsedu Rady SOLK. Rada SOLK souhlasí s návrhem podnájemní smlouvy s Euroregionem Nisa a pověřuje předsedu Rady SOLK k jejímu podpisu.

 

č. 48/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí aktuální informace o přípravě projektu SOLK Vzdělávání obecní samosprávy v Libereckém kraji.

 

č. 49/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace Předsedy Rady SOLK o účasti jednotlivých členů Rady SOLK na zasedáních Rady SOLK.

 

č. 50/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informaci o realizaci zakázky pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. Teplice.

 

 

č. 51/08

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Tomáše Ploce, starosty města Harrachov, o snaze Správy KRNAP změnit zónaci Krkonošského národního parku s navýšení I. zón na 47% rozlohy. Rada SOLK ukládá p. Plocovi připravit na příští zasedání veškeré dostupné materiály k uvedené problematice.

 

č. 52/08

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o vzniklé zákonné povinnosti SOLK k registraci k dani z přidané hodnoty z důvodu vysokého navýšení poskytovaných služeb SOLK. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK připravit na příští zasedání informace o dalším postupu.

 

č. 53/08

Rada SOLK bere na vědomí informaci předsedy Rady SOLK pana M. Půty o projednání návrhu SOLK v Zastupitelstvu Libereckého kraje, aby u projektů, které bude Liberecký kraj podávat v rámci výzvy ROP NUTS II Severovýchod v oblasti podpory 1.1 s termínem podání žádostí do 31.10.2008, byly náklady na chodníky, veřejné osvětlení a doprovodnou zeleň zahrnuty jako uznatelné při částečném zapojení rozpočtů obcí a bylo tak umožněno naplnění operačního cíle oblasti podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury: zvýšit bezpečnost provozu a tím snížit nehodovost. Jelikož nebyl návrh zastupitelstvem přijat, ukládá Rada SOLK předsedovi Rady SOLK předložit opětovně aktualizovaný návrh k projednání v novém Zastupitelstvu Libereckého kraje.

 

č. 54/08

Rada SOLK bere na vědomí návrh pana J. Voseckého, člena Rady SOLK a starosty obce Okrouhlá, na řešení energetické problematiky šluknovského výběžku formou výstavby plynového zdroje elektricjké energie.

 

č. 55/08

Rada SOLK schvaluje termín a místo následujícího zasedání, které se uskuteční 11. prosince od 10.00 hodin v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

V Příšovicích, dne 9. října 2008

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj