Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 19.2. 2009 v zasedací místnosti MěÚ ve Frýdlantě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 19. 2. 2009 v zasedací místnosti MěÚ ve Frýdlantě od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 01/09

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 02/09

Rada SOLK bere na vědomí informace člena Rady SOLK pana Tomáše Ploce, starosty města Harrachov, o změnách v zónaci Krkonošského národního parku, které jsou v souladu s požadavky obcí a měst na území KRNAPu..

  

č. 03/09

Rada SOLK ukládá předsedovi Rady SOLK zaslat a řediteli Kanceláře SOLK připravit dopis hejtmanovi LK k řešení problému podpory De minimis stanovením přesných pravidel pro jednotné uplatnění veřejné podpory De minimis ujednávané Libereckým krajem ve smlouvách s obcemi.

 

č. 04/09

Rada SOLK pověřuje člena Rady SOLK Mgr. Jana Farského, starostu města Semily a zastupitele LK, předložit opětovně aktualizovaný návrh SOLK k projednání v Zastupitelstvu Libereckého kraje, aby u projektů, které bude Liberecký kraj podávat v rámci výzvy ROP NUTS II Severovýchod v oblasti podpory 1.1, byly náklady na chodníky, veřejné osvětlení a doprovodnou zeleň zahrnuty jako uznatelné při částečném zapojení rozpočtů obcí a bylo tak umožněno naplnění operačního cíle oblasti podpory Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury zvýšit bezpečnost provozu a tím snížit nehodovost. Rada SOLK tímto mění usnesení č. 53/2008.

 

č. 05/09

Rada SOLK po projednání schvaluje návrh stanoviska SOLK k věcnému záměru herního zákona, ve kterém doporučuje připravovat nadále nový herní zákon pouze dle varianty C návrhu věcného záměru herního zákona se zapracováním uvedených připomínek a zároveň SOLK požaduje ponechání současného stavu ve výběru poplatků ze sázkových a jiných podobných her. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK uvedené Stanovisko SOLK předat na připomínková místa, popř. zákonodárcům.

 

č. 06/09

Rada SOLK bere na vědomí informace člena Rady SOLK pana Jiřího Voseckého, starosty obce Okrouhlá, o problematice separovaného odpadu a druhotných surovin. Rada SOLK se bude uvedenou problematikou zabývat nadále, a proto ukládá řediteli Kanceláře SOLK zajistit vypracování analýzy nákladů a výnosů firem zajišťujících likvidaci separovaného odpadu a druhotných sběrných surovin na území LK a pozvat na příští zasedání k projednání situace odpovědného člena rady Libereckého kraje. Dále Rada SOLK žádá člena Rady SOLK pana Jindřicha Mareše, starostu města Nový Bor, o předložení stanoviska firmy EKO - KOM k uvedené problematice.

 

č. 07/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí aktuální informace o stavu připravovaných nebo realizovaných projektů SOLK.

 

č. 08/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí vystoupení města Velký Šenov ze SOLK.

 

č. 09/09

Rada SOLK po projednání schvaluje příděl do Sociálního fondu SOLK pro rok 2009 z přebytku hospodaření za rok 2008.

 

č. 10/09

Rada SOLK po projednání bere informace o aktuální ekonomické situaci na vědomí.

 

č. 11/09

Rada SOLK po projednání schvaluje zvýšení mzdy ředitele Kanceláře SOLK na předchozí úroveň.

 

č. 12/09

Rada SOLK po projednání schvaluje termín příštího zasedání Rady SOLK, které se uskuteční 16. dubna 2009 v Jilemnici.

 

č. 13/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace k postupu ve věci pasportizace veřejného osvětlení v obcích a městech LK, o metodických pokynech pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení a ukládá řediteli Kanceláře SOLK zveřejnit na webových stránkách SOLK metodické pokyny pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení.

 

č. 14/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace předsedy Rady SOLK Martina Půty, starosty města Hrádek nad Nisou, k novinovému článku k údajné neexistenci koncepce rozvoje cestovního ruchu v LK a ukládá předsedovi Rady SOLK pozvat na následující zasedání statutární náměstkyni hejtmana Ing. Lidii Vajnerovou.

 

č. 15/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace člena Rady SOLK Mgr. Jana Farského, starosty města Semily, ke schválenému zákonu, který nově nařizuje obcím a městům udržovat všechny své komunikace i chodníky bez ohledu na to před čí nemovitostí se nachází. Rada SOLK na příštím zasedání projedná případné důsledky nebo možná řešení uvedeného zákona. Rada SOLK ukládá připravit řediteli Kanceláře SOLK všechny dostupné podkladové materiály potřebné k projednání uvedené problematiky.

 

 

 

 

Ve Frýdlantě, dne 19. února 2009

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj