Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 10.9. 2009 v Novém Boru v Ajeto restaurantu

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 10. 9. 2009 v Novém Boru v Ajeto restaurantu od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 39/09

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 40/09

Rada SOLK bere na vědomí informace RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období.

  

č. 41/09

Rada SOLK bere na vědomí informace RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana LK, o možnostech grantové či jiné podpory LK na tvorbě pasportů veřejného osvětlení obcí a měst LK.

 

č. 42/09

Rada SOLK žádá hejtmana Libereckého kraje o podání informace k neprovedení dříve přislíbeného přesunu alokovaných finančních prostředků v rámci Prioritní osy 2 Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod z oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center do oblastí podpory 2.2 Rozvoj měst a 2.3 Rozvoj venkova.

 

č. 43/09

Rada SOLK bere na vědomí informace k Programu 99 Libereckého kraje.

 

č. 44/09

Rada SOLK schvaluje znění otevřeného dopisu Dr. Martinu Romanovi, generálnímu řediteli ČEZ, k nedostatkům v informování vedení obcí ze strany ČEZ při výpadcích dodávek elektrické energie v obcích, způsobených povětrnostními podmínkami, čímž dochází k ohrožení krizového řízení obcí a pověřuje předsedu Rady SOLK p. Martina Půtu k osobnímu předání dopisu i jednáními k zajištění nápravy. Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit dopis totožného znění na Ministerstvo vnitra ČR s dotazem na nefunkčnost tzv. krizových telefonů.

 

č. 45/09

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Vítězslava Žaluda, marketingového a produktového ředitele firmy DATABOX s.r.o., o projektu prezentování firem v obci na webové prezentaci obce. Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli rozeslat na obce informace o nabídce firmy DATABOX s.r.o. s kontaktem na Ing. V. Žaluda.

 

č. 46/09

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Jiřího Tesaře, místopředsedy Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, o vypnutí soustav veřejného osvětlení na území Libereckého kraje, které proběhne ze čtvrtka 17.9.2009 na pátek 18.9.2009 za účelem měření účinků venkovních osvětlovacích soustav a světelného rušení (znečištění) v podmínkách územního celku Libereckého kraje. Rada SOLK pověřuje ředitele Kanceláře SOLK účastí na veletrhu FOR ELEKTRO, který se bude konat v rámci FOR ARCH.

 

č. 47/09

Rada SOLK bere na vědomí vstup města Rokytnice nad Jizerou, obce Jestřebí a obce Jílové u Držkova do SOLK.

 

č. 48/09

Rada SOLK bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření SOLK za období 1. – 8. měsíc roku 2009.

 

č. 49/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o plnění smlouvy se SVS a.s..

 

č. 50/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o provedeném výběru a posouzení nabídek na kontokorentní úvěr a potvrzuje správnost elektronického hlasování.

 

č. 51/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o projektech SOLK.

 

č. 52/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o připravovaném setkání mezi MV Saska, starosty Saska, zástupci Libereckého kraje a starosty obcí a měst Libereckého kraje, které se uskuteční 29. října 2009 v Löbau.

 

č. 53/09

Rada SOLK stanovuje termín následného zasedání na 22. října 2009 od 10.00 hodin, které se na základě pozvání paní starostky PhDr. Hany Maierové uskuteční v Turnově.

 

 

V Novém Boru, dne 10. září 2009

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj