Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 18.2.2010 ve sportovním centru v Semilech

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 18. 2. 2010 ve Sportovním centru v Semilech od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 03/10

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 04/10

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jaroslava Podzimka, člena rady LK pro resort zemědělství a životního prostředí, z Libereckého kraje za předchozí období.

 

č. 05/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK ze Sněmu SESO.

 

č. 06/10

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Tošovského, projektového manažera SESO a Ing. Alexandry Vrbové, oblastní obchodní ředitelky firmy Aquatest a.s. o projektu „Monitoring pohybu hladin a přenos dat a informací na drobných vodních tocích v Ústeckém kraji“ a pověřuje ředitele Kanceláře SOLK k předložení návrhu možností jeho aplikace v Libereckém kraji.

 

č. 07/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o výsledku schůzky s RNDr. Vítem Příkaským, náměstkem hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova a s Ing. Jaroslavem Podzimkem, členem rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí, k seznámení s projektem SOLK „Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“, která se uskutečnila 15. 2. 2010 a dále Rada SOLK bere na vědomí informace o postupu prací na přípravě žádosti o dotaci na projekt. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK podávat průběžné zprávy z přípravy projektu.

 

č. 08/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o připravované exkurzi do elektrárny Turów.

 

č. 09/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o záměru zrušit krajská konzultační místa pro podnikatele agentury CzechInvest. Rada SOLK zásadně nesouhlasí se zrušením konzultačních a administrativních činností strukturálních fondů na regionální kanceláři Agentury CzechInvest v našem kraji a ukládá předsedovi Rady SOLK zaslat dopisy ve schváleném znění Ing. Vladimíru Tošovskému, ministru průmyslu a obchodu, a Mgr. Alexandře Rudyšarové, pověřené řízením agentury CzechInvest. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK poslat obcím a městům projednané dopisy a ostatní materiály pro podání informace v zastupitelstvech obcí a měst LK.

 

č. 10/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o zápisu Kulatého stolu cyklistů pro Liberecký kraj 2010 ze 4. 2. 2010.  

 

č. 11/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o konání Setkání s hejtmanem LK, pořádané 24. 2. 2010 podnikatelským týdeníkem Profit.  

 

 

 

č. 12/10

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit materiál k účasti na projektech „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice.“ a „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“

 

č. 13/10

Rada SOLK bere na vědomí pozvání p. Tomáše Ploce, člena Rady SOLK a starosty města Harrachov ke konání následujícího zasedání Rady SOLK v Harrachově, které se uskuteční 22. 4. 2010 od 10.00 hodin.  

 

 

 

V Semilech, dne 18. února 2010

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                     Bc. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                 Místopředsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj