Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 24.6.2010 v restauraci Střelnice v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 24. 6. 2010 v restauraci Střelnice v České Lípě od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 26/10

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 27/10

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jaroslava Podzimka, člena rady LK pro resort zemědělství a životního prostředí, z Libereckého kraje za předchozí období. Zároveň Rada SOLK bere na vědomí nabídku na pomoc při pořádání místních akcí ve městech LK za účelem podpory regionálních výrobců potravin.

 

č. 28/10

Rada SOLK žádá Bc. Radka Cikla, náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, o předložení záměru optimalizace sítě středních škol v Libereckém kraji nejpozději do 15. září 2010.

 

č. 29/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o podání žádosti o dotaci na projekt Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz a schvaluje návrh cenové nabídky Ing. Cermanové za přípravu a zpracování projektové žádosti o dotaci. Fakturace proběhne po schválení projektové žádosti řídícím výborem programu Cíl3-Ziel3 a podepsání smlouvy o dotaci, nejdříve však počátkem roku 2011. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK nadále informovat Radu SOLK o postupu prací na projektu.

 

č. 30/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK k záměru projektu „Monitoring pohybu hladin a přenos dat a informací na drobných vodních tocích v Libereckém kraji“ a schvaluje návrh nepokračovat dále v přípravě projektu.

 

č. 31/10

Rada SOLK bere na vědomí odpověď MPO ČR k omezení konzultačních a administrativních činností na regionálních kancelářích agentury CzechInvest, která je pro SOLK nepřijatelná.

 

č. 32/10

Rada SOLK neschvaluje předložený návrh vzájemné spolupráce společnosti Astorie a.s. a SOLK v oblasti pojišťovacích služeb poskytovaných obcím a městům LK.

 

č. 33/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o spolupráci na projektu „Ověření vzdělávacího programu v oblasti projektového řízení pro pracovníky veřejné správy Libereckého kraje“ a potvrzuje provedené hlasování per rollam.

 

č. 34/10

Rada SOLK bere na vědomí odpovědi hejtmana LK Mgr. Stanislava Eichlera a p. Zdeňka Bursy, člena rady kraje pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování, k žádosti SOLK na LK o navýšení finančních prostředků v POV 2010.  

 

 

č. 35/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o výzvě č. 62 MV ČR vyhlášené v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost a o možnostech realizace projektu SOLK „Vzdělávání obecní samosprávy v Libereckém kraji“ a ukládá řediteli Kanceláře SOLK spolupracovat s dalšími regionálními sdruženími obcí a měst v ČR a informovat Radu SOLK o průběhu jednání.

 

č. 36/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR konaného 4. 6. 2010 v Praze.  

 

č. 37/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za období 1 – 5 roku 2010.  

 

č. 38/10

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání, které se uskuteční ve dnech 24. – 25. září od cca 15. – 18. hodiny v Hrádku nad Nisou.  

 

 

V České Lípě, dne 24. června 2010

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                       Místopředsedyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj