Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 12.4.2012 v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 12. 4. 2012 od 10.00 hodin v České Lípě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 10/12

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 11/12

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje, přednesené Ing. Jaroslavem Podzimkem, členem rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí.

 

č. 12/12

Rada SOLK Rada SOLK vzala na vědomí informace o provedení průzkumu a měření Libereckým krajem na vybraných komunikacích LK k problematice zavedení mýtného na silnicích nižších tříd v Libereckém kraji, poskytnuté Ing. Janem Čápem, vedoucím oddělení pozemních komunikací KÚ LK. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK vytypovat možné místo na vážení nákladních automobilů v katastru obce Svor na silnici I/9 a informovat Ing. Jana Čápa, vedoucího oddělení pozemních komunikací KÚ LK, pověřeného vedením odboru dopravy KÚ LK. Zároveň Rada SOLK ukládá předsedkyni Rady SOLK napsat za SOLK na katedry VŠ s dopravním zaměřením dopisy s nabídkou na vypracování diplomové či bakalářské práce na téma měření zatížení vytypovaných komunikací I., II. a III. tříd v LK.

 

č. 13/12

Rada SOLK bere na vědomí informace o novele zákona o odpadech a preferuje koncepční řešení a úsporných opatření v oblasti odpadů. Rada SOLK klade velký důraz na nekrácení pravomocí obcí při jejich rozhodování v oblasti odpadového hospodářství a zároveň považuje za důležité, aby do systému odpadového hospodářství obce byli zahrnuti i živnostníci a pronajímatelé objektů.

 

č. 14/12

Rada SOLK bere na vědomí informaci ze Státního fondu rozvoje bydlení o anketě k problematice de minimis a ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat informaci na obce LK.

 

č. 15/12

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK potvrzuje provedené hlasování per rollam o výběru 10 obcí, pro které bude vytvořena Studie optimalizace odpadového hospodářství v rámci projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji  a okrese Görlitz. Jedná se o Žandov, Český Dub, Raspenava, Smržovka, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Doksy, Harrachov, Frýdlant, Turnov. Zároveň Rada SOLK bere na vědomí, že aktivita 15x informační, vzdělávací a osvětová akce pro veřejnostv rámci projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji  a okrese Görlitz se bude realizovat ve městech Hrádek nad Nisou, Český Dub, Raspenava, Smržovka, Rokytnice nad Jizerou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Cvikov, Doksy, Harrachov, Frýdlant, Turnov, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec (náhradní Žandov). Rada SOLK ukládá předsedkyni Rady SOLK sejít se s RNDr. Martinou Vrbovou, ředitelkou oddělení využití odpadů EKO-KOM a.s., k projednání řešení studií optimalizace odpadového hospodářství ve velkých městech, která nebudou řešena v rámci projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

 

č. 16/12

Rada SOLK bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření SOLK za rok 2011.

 

č. 17/12

Rada SOLK bere na vědomí Informace o možných dopadech rozpočtového výhledu na akceschopnost Hasičského záchranného sboru ČR v letech 2013 a 2014 a ukládá předsedkyni Rady SOLK kontaktovat Asociaci pojišťoven ČR a projednat možnost založení společného zajišťovacího fondu a jeho naplnění z vybraného pojistného na dofinancování HZS i SDH.

 

č. 18/12

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na následující zasedání Rady SOLK seznam sociálních služeb v LK.

 

č. 19/12

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na následující zasedání Rady SOLK zástupce z LK ve statutárních orgánech SVS a.s..

 

 

 

V České Lípě, dne 12. dubna 2012

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                     Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj