Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 14.3.2012 v Harrachově


SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 14. 3. 2013 od 10.00 hodin v Harrachově, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 01/13

Rada SOLK odvolává z funkce místopředsedy Rady SOLK Bc. Martina Půtu. Rada SOLK volí místopředsedou Rady SOLK pana Jiřího Voseckého, starostu obce Okrouhlá.

 

č. 02/13

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání a schvaluje navržená řešení u usnesení č. 29/11 - změnit první část pověření vypuštěním „pana Martina Půtu, místopředsedu Rady SOLK a starostu města Hrádku nad Nisou a“, č. 69/11 – pozvat na příští zasedání Rady SOLK pana Vladimíra Mastníka, člena rady kraje pověřeného řízením dopravy a č. 21/12 - zástupci SVS a.s. budou pozváni na zasedání Rady SOLK na podzim v září nebo říjnu 2013.

 

č. 03/13

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace z Libereckého kraje, přednesené členy zastupitelstva kraje.

 

č. 04/13

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na příští zasedání Rady SOLK seznam zřizovatelů - poskytovatelů sociálních služeb v LK.

 

č. 05/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

 

č. 06/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o stavu získávání partnera pro realizaci projektu Prevence pro MŠ v LK.

 

č. 07/13

Rada SOLK bere na vědomí seznam pošt v obcích Libereckého kraje, navržených Českou poštou s.p. ke zrušení v roce 2013 a pověřuje ředitele Kanceláře SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK koordinátorku České pošty s.p. Mgr. Kadlecovou. Zároveň ukládá řediteli Kanceláře SOLK oslovit s dotazy, týkajících se problematiky rušení pošt v obcích LK a vypracovaných členem Rady SOLK p. Antonínem Líznerem, mikroregiony a svazky obcí v LK. Jejich připomínky budou připraveny do následujícího zasedání Rady SOLK.

 

č. 08/13

Rada SOLK bere na vědomí materiály k reformě financování regionálního školství a ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na zasedání Rady SOLK v 2. polovině roku 2013 p. Alenu Losovou, dipl. um., členku rady kraje pověřenou řízením školství, mládeže a zaměstnanosti, a to jakmile budou známy prováděcí předpisy.

 

č. 09/13

Rada SOLK bere na vědomí informace předsedkyně Rady SOLK z pracovní cesty a setkání s představiteli Celopolského centra pro vzdělávání samosprávy a studijní asociace uskutečněném ve dnech 30. a 31. 1. 2013.

 

č. 10/13

Rada SOLK schvaluje vyřazení majetku k 31. 3. 2013, a to:

-      PC sestava 1 serries Dutin 1100, pořizovací cena 17.490,- Kč, r. 2003, i.č. 23DM0001

-      monitor Hansol 17“, pořizovací cena 5.050,- Kč, r. 2003, i.č. 23D0002

Vyřazený majetek bude nabídnut sociálně slabým.

 

č. 11/13

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK pro rok 2013:

-      25. dubna 2013 (čtvrtek) – KÚ LK Liberec, od 10.00 h.

-      27. června 2013 (čtvrtek) – Česká Lípa, od 10.00 h.

-      5. září 2013 (čtvrtek) – od 10.00 h.

-      17. října 2013 (čtvrtek) – od 10.00 h.

-      5. prosince 2013 (čtvrtek) – od 10.00 h.

 

č. 12/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR z 15. 2. 2013.

 

č. 13/13

Rada SOLK bere na vědomí návrh zákona o státních úřednících a ukládá předsedkyni Rady SOLK odeslat dopis na ministerstvo vnitra s dotazem na usnesení a směrnice EU, dle kterých bylo znění jednotlivých paragrafů návrhu zákona navrženo.

 

 

 

 

V Harrachově, dne 14. března 2013

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                     Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                               Předsedkyně Rady SOLK v.r.

 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj