Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 25.4.2013 v Liberci


SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 25. 4. 2013 od 10.00 hodin v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 14/13

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání a schvaluje navržená řešení u usnesení:

- č. 33/11 a 45/12 – ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK Mgr. Karla Bártu, vedoucího oddělení vzdělávání a koncepcí Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK, k předložení analýzy současného stavu speciálních a praktických škol v Libereckém kraji a vypracované Koncepce speciálního a praktického školství v LK.

- č. 39/12 – ukládá řediteli Kanceláře SOLK poslat návrh nového zákona o úřednících Radě SOLK a požádat předsedkyni Rady SOLK o připomínky k návrhu zákona

- č. 58/12 – ukládá místopředsedovi Rady SOLK poslat Radě SOLK nařízení EK

- č. 59/12 – ukládá řediteli Kanceláře SOLK požádat o spolupráci Ing. Zámečníka a prověřit možnost získání prostředků z FMP. Starosta Hrádku nad Nisou p. Josef Horinka prověří možnost získání jiného partnera.

 

č. 15/13

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje a z odboru dopravy LK přednesené p. Vladimírem Mastníkem, členem rady kraje pověřeného řízením dopravy.

 

č. 16/13

Rada SOLK bere na vědomí informace RNDr. Víta Příkaského o projektu České pošty s.p. – Etržiště České pošty – Centrum veřejných zakázek.

 

č. 17/13

Rada SOLK bere na vědomí informace o rušení poboček České pošty s.p. v LK v roce 2013 a neakceptuje rušení poboček České pošty s.p. v obcích LK.

 

č. 18/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na následující zasedání Rady SOLK předfinancování projektu s ohledem na nové nařízení o ukončení financování projektů z Cíle 3 do konce června 2013.

 

č. 19/13

Rada SOLK bere na vědomí seznam poskytovatelů sociálních služeb v LK. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na následující zasedání Rady SOLK Mgr. Petra Tulpu, člena rady kraje pověřeného řízením sociálních věcí, a p. Vodičkovou, k informování o dalším směřování oblasti sociálních věcí v Libereckém kraji a změn zřizovatelských funkcí za účelem sjednocení. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat seznam poskytovatelů sociálních služeb v LK na všechny členské obce.

 

č. 20/13

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření SOLK v roce 2012.

 

č. 21/13

Rada SOLK schvaluje zakoupení PC v částce do 14.000,- Kč a Microsoft Office 2010 dle předloženého návrhu.

 

č. 22/13

Rada SOLK bere na vědomí informaci o novele zákona o vodovodech a kanalizacích.

 

č. 23/13

Rada SOLK bere na vědomí informace o jednání se zástupci HZS LK o problematice vnějších zdrojů požární vody.

 

č. 24/13

Rada SOLK bere na vědomí dopis z Celopolského centra pro vzdělávání samosprávy a studijní asociace a ukládá řediteli Kanceláře SOLK odeslat odpověď.

 

č. 25/13

Rada SOLK bere na vědomí informace o spolupořádání konference „Problematika informatiky v obcích Libereckého kraje“, která se uskuteční 23. května 2013 od 13.00 ve VIP sále liberecké Tipsport areny.

 

 

V Liberci, dne 25. dubna 2013

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                     Jiří Vosecký

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                        Místopředseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj