Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 27.6.2013 v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 27. 6. 2013 od 10.00 hodin v České Lípě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 26/13

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání a splnění úkolu z usnesení č. 42/11.

č. 27/13

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje.

č. 28/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o provedené analýze současného stavu speciálních a praktických škol v Libereckém kraji a vypracované Koncepce speciálního a praktického školství v LK Odborem školství, mládeže a zaměstnanosti LK a ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na říjnové zasedání Rady SOLK p. Alenu Losovou, dipl. um., členku rady kraje pověřenou řízením školství, mládeže a zaměstnanosti.

č. 29/13

Rada SOLK bere na vědomí informace o projektu Anděl Strážný firmy HENIG – security servis, s.r.o..

č. 30/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

č. 31/13

Rada SOLK schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor dle předloženého návrhu na prodloužení termínu do 31. 7. 2019. Zároveň Rada SOLK pověřuje předsedkyni Rady SOLK Mgr. Hanu Moudrou jeho podpisem.

č. 32/13

Rada SOLK schvaluje nové znění Vnitřní směrnice SOLK dle předloženého návrhu.

č. 33/13

Rada SOLK doporučuje řediteli Kanceláře SOLK vytipovat obce v LK, které byly nejvíce postiženy povodněmi v červnu 2013 a které potřebují pomoc.

č. 34/13

Rada SOLK bere na vědomí informace o novelách zákonů o pomoci v hmotné nouzi a o odpadech.

č. 35/13

Rada SOLK bere na vědomí informace člena Rady SOLK Ing. Tomáše Hocke, starosty města Turnov, ze 2. setkání ředitelů sociálních příspěvkových organizací zřizovaných obcemi.

       Jaroslav Hanzlíček                                                                    Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                               Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj