Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 5.12.2013 v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 5. 12. 2013 od 10.00 hodin v České Lípě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 52/13

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 53/13

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 54/13

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Davida Votavy, ředitele Odboru rozvoje a investic SVS a.s., o plánu investiční činnosti SVS a.s. na nejbližší období.

č. 55/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK schvaluje dotisk 10.000 ks omalovánek Co vzniká z vytříděného odpadu a nákup 5.000 ks omalovánek Omnalovánky žížalky Žofky pro děti i rodiče – Dejte šanci bioodpadu.

č. 56/13

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za období 1 – 10 roku 2013 a po doplnění měsíců 11 a 12 doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2013.

č. 57/13

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2013 v období 1 – 11 roku 2013. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2013 o měsíc prosinec.

č. 58/13

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2014.

č. 59/13

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2014 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 60/13

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2014 a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2013.

č. 61/13

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK, který se uskuteční 30. ledna 2014 od 10.00 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje v Liberci.

č. 62/13

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 18. února 2014 od 10.00 hodin v Kanceláři SOLK v Liberci. Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit k projednání termíny zasedání Rady SOLK v roce 2014.

č. 63/13

Rada SOLK bere na vědomí návrh na úpravu Stanov SOLK a doporučuje je Sněmu SOLK schválit.

č. 64/13

Rada SOLK schvaluje úpravu znění Vnitřní směrnice SOLK dle předloženého návrhu.

č. 65/13

Rada SOLK schvaluje odpis mobilního telefonu Nokia 6220 Classic inv. č. 29DM0001.

č. 66/13

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Tomáše Kratochvíla, Key Account Manager, o produktu společnosti Bisnode – „Municipality – analýza obcí a měst České republiky“.

       Jaroslav Hanzlíček                                                                    Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                               Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj