Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 5.9.2013 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 5. 9. 2013 od 10.00 hodin v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 36/13

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání a vyřazuje ze sledování usnesení č. 29/11 a 42/11.

č. 37/13

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 38/13

Rada SOLK bere na vědomí Rada SOLK bere na vědomí informace Mgr. Petra Tulpy, člena rady kraje pověřeného řízením sociálních věcí, o dalším směřování oblasti sociálních věcí v Libereckém kraji a o změnách zřizovatelských funkcí poskytovatelů sociálních služeb.

č. 39/13

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Ivana Černého a Ing. Renáty Perglerové, koordinátorky projektu ze SMO ČR, o projektu SMO ČR Podpora meziobecní spolupráce.

č. 40/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

č. 41/13

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o plnění rozpočtu SOLK za období leden – červenec 2013.

č. 42/13

Rada SOLK schvaluje bezúplatný převod majetku, pořízeného v roce 2008 v rámci projektu „Obce dneška“ a financovaného z Programu rozvoje venkova, obcím Levínská Olešnice, Líšný a Svojkov, dle předloženého návrhu.

č. 43/13

Rada SOLK schvaluje nákup kancelářského nábytku pro potřeby Kanceláře SOLK – skříní varianta č. 1 dle předloženého návrhu.

č. 44/13

Rada SOLK bere na vědomí informaci o následujícím zasedání Rady SOLK, které se uskuteční 17. října 2013 od 10.00 hodin na Krajském úřadě LK nebo na Magistrátě Statutárního města Liberec.

       Jaroslav Hanzlíček                                                                    Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                               Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj