Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 18.2.2014 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 18. 2. 2014 od 10.00 hodin v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/14

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 02/14

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Mgr. Vladislava Husáka, ředitele Krajského ředitelství Policie ČR v Libereckém kraji. Rada SOLK podporuje navýšení tabulkových míst Policie ČR v Libereckém kraji.

č. 03/14

Rada SOLK bere na vědomí nabídku výkonného ředitele Daniela Glase z firmy Allowance s.r.o.

č. 04/14

Rada SOLK bere na vědomí informace a stanoviska SMO ČR k navrhovaným legislativním změnám a podporuje jednotlivé kroky SMO ČR ke schvalovaným zákonům. Rada SOLK souhlasí s návrhem zákona o centrálním registru smluv, pokud z jeho působnosti budou vyjmuta města a obce.

č. 05/14

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

č. 06/14

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2014 :

- 22. dubna 2014 od 10.00 h. v České Lípě

- 12. června 2014 od 10.00 h.

- 11. září 2014 od 10.00 h.

- 9. října 2014 od 10.00 h.

       Jaroslav Hanzlíček                                                        Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                             Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj