Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 22.4.2014 v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 22. 4. 2014 od 11.00 hodin v České Lípě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 07/14

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 08/14

Rada SOLK bere na vědomí odstoupení p. Jiřího Voseckého z funkce místopředsedy SOLK a v souladu s čl. VII, odst. 8, písm. f) Stanov SOLK volí za místopředsedu SOLK  pana Josefa Horinku, starostu města Hrádek nad Nisou.

č. 09/14

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 10/14

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK z Regionální komise Předsednictva SMO ČR a z Krajského setkání SMO ČR v Libereckém kraji.

č. 11/14

Rada SOLK bere na vědomí informace a stanoviska SMO ČR k navrhovaným legislativním změnám.

č. 12/14

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK schvaluje prodloužení realizace projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz do 31. 10. 2014 a pověřuje předsedkyni Rady SOLK podpisem příslušných dokumentů.

č. 13/14

Rada SOLK bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření SOLK za rok 2013.

       Jaroslav Hanzlíček                                                        Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                             Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj