Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 12.6.2014 v Hrádku nad Nisou

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 12. 6. 2014 od 10.00 hodin v Hrádku nad Nisou, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 14/14

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání a ruší sledování usnesení č. 32/11.

č. 15/14

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 16/14

Rada SOLK bere na vědomí informace Mgr. Radima Brožka o nákupním aukčním systému UniAukce.cz. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat prezentaci členským obcím SOLK.

č. 17/14

Rada SOLK bere na vědomí informace a stanoviska SMO ČR k navrhovaným legislativním změnám a stanoviska k řešení problematiky obcí.

č. 18/14

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK schvaluje použití finančních prostředků SOLK formou zapůjčení na dofinancování projektu do doby ukončení projektu 30. června 2014 s tím, že veškeré zapůjčené finanční prostředky schválí předsedkyně Rady SOLK a po příchozích platbách z EU a SR bude zapůjčená částka vrácena na BÚ SOLK. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na zasedání Rady SOLK 9. října 2014 konečné vyúčtování projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

č. 19/14

Rada SOLK bere na vědomí informaci o podání návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku dne 6. 5. 2014.

č. 20/14

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na následující zasedání Rady SOLK Ing. Čápa, ved. odboru dopravy KÚ LK a předložit zpracovaný materiál týkající se základní dopravní obslužnosti v LK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                        Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                             Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj