Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 9.10.2014 v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 9. 10. 2014 od 11.00 hodin v České Lípě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 26/14

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 27/14

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 28/14

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Davida Votavy, ředitele Odboru rozvoje a investic SVS a.s., o plánu investiční činnosti SVS a.s. na nejbližší období.

č. 29/14

Rada SOLK bere na vědomí plk. Mgr. Vladislava Husáka, ředitele krajského ředitelství Policie Libereckého kraje, o bezpečnostní situaci v obcích a městech Libereckého kraje.

č. 30/14

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jana Čápa, vedoucího odboru dopravy  KÚ LK,           a Ing. Otty Pospíšila, zástupce ředitele KORID LK, spol. s r. o., o stavu aktualizace Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje.

č. 31/14

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

č. 32/14

Rada SOLK bere na vědomí informace o předpokládaném plnění rozpočtu SOLK za rok 2014           a doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2014.

č. 33/14

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2014 v období 1 – 9 roku 2014. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2014 o měsíce říjen - prosinec.

č. 34/14

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2015.

č. 35/14

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2015 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 36/14

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2015 a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2014.

č. 37/14

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK 22. ledna 2015.

č. 38/14

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 19. února 2015 od 10.00 hodin v sídle SOLK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                        Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                             Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj