Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 10.3.2015 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 10. 3. 2015 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 5/15

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 6/15

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace PhDr. Hany Maierové, statutární náměstkyně hejtmana, pověřené řízením rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, z Libereckého kraje.

č. 7/15

č. 8/15

Rada SOLK bere na vědomí návrh ředitele Kanceláře SOLK na výběr projektu SOLK „Podpora efektivního třídění odpadů v Libereckém kraji“ nebo „Prevence pro MŠ v LK – Bezpečnostní průprava předškolních dětí“. Rada SOLK návrh projedná na příštím zasedání.

č. 9/15

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR z 30. 1. 2015 a tiskovou zprávu z krajského setkání SMO ČR v Liberci.

č. 10/15

Rada SOLK schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 50 000,- Kč pro Mgr. Hanu Moudrou, bývalou předsedkyni SOLK.

č. 11/15

Rada SOLK schvaluje změnu rozpočtu SOLK na rok 2015 ve výdajové části č.ú. 521000 – Platy zaměstnanců + DPP a 523000 Sociální a zdravotní pojištění, který bude navýšen o celkovou částku 50 000,- Kč.

č. 12/15

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2015, které se uskuteční v sídle SOLK v Liberci:

$1-       14. dubna od 10.00 hodin

$1-       9. června od 10.00 hodin

$1-       8. září od 10.00 hodin

$1-       10. listopadu od 10.00 hodin

$1-       15. prosince od 10.00 hodin

č. 13/15

Rada SOLK po projednání doporučuje Sněmu SOLK schválit návrh úpravy Stanov SOLK dle návrhů.

č. 14/15

Rada SOLK odkládá obsazení Oblastí působnosti jako pomocných orgánů Rady SOLK                na následující zasedání.

č. 15/15

Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK odeslat dopis na Ministerstvo financí ČR s dotazem                 na důvod nedostatečných příjmů obcí z daňových výnosů v 1. čtvrtletí roku 2015, které jsou na úrovni roku 2010 a nedosahují predikce ministerstva financí pro rok 2015.

č. 16/15

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK učinit dotaz k zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k termínu vydání prováděcích předpisů a retrospektivě zákona.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj