Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 15.9.2015 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 15. 9. 2015 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 44/15

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 45/15

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Marka Pietera, náměstka hejtmana Libereckého kraje, z Libereckého kraje – o nabídce společného nákupu komodit pro obce, o návrhu rozpočtu LK na r. 2016 a dopravní obslužnosti LK.

č. 46/15

Rada SOLK bere na vědomí nabídku na spolupráci od Ing. Jiřího Rutkovského, konzultanta v oborech cyklistická a pěší doprava a bezpečnost dopravy.

č. 47/15

Rada SOLK bere na vědomí informaci o zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru o 3 %, které na svém zasedání dne 29. 4. 2015 schválila Vláda ČR. Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK napsat dopis předsedovi Vlády ČR s dotazem, zda bude v souladu s tímto rozhodnutím Vlády ČR také zvýšen příspěvek státu obcím na výkon státní správy a zda a kdy bude dorovnán na původní výši státní příspěvek, snížený na počátku krize v r. 2008.

č. 48/15

Rada SOLK bere na vědomí informace k dopadům novely zákona o ochraně ZPF, která zdražuje zejména individuální bytovou výstavbu.

č. 49/15

Rada SOLK bere na vědomí informace o dělené správě z GŘ cel.

č. 50/15

Rada SOLK bere na vědomí informace k novele zákona o ochraně ovzduší a konstatuje, že v novele postrádá ustanovení, jež by zakazovalo spalování paliv, která nejsou pro dané zařízení schválená.

č. 51/15

Rada SOLK bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu SOLK za období 1. – 7. 2015.

č. 52/15

Rada SOLK bere na vědomí informace o výsledku dotazníkové akce k inkluzi s vazbou na novelu školského zákona a požaduje zachování stávajícího systému praktických škol. Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK odeslat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dopis s dotazem, zda bude MŠMT ČR vypisovat grantové programy na zajištění stavebních úprav k inkluzi a zda budou kryty mzdové náklady asistentů.

č. 53/15

Rada SOLK schvaluje nominaci paní Markéty Khauerové, starostky města Hodkovice nad Mohelkou, a Mgr. Daniela Davida, starosty obce Janov nad Nisou, za členy řídícího výboru pro přípravu Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou.

č. 54/15

Rada SOLK bere na vědomí informaci o vládním návrhu zákona o dani z hazardních her. Návrh zákona o dani z hazardních her bude pro obce znamenat stagnaci nebo snížení příjmů z výše uvedených daní. O smyslu tohoto návrhu právní úpravy lze pochybovat, jelikož jde proti snahám většiny obcí tento byznys ze svého území v maximální možné míře eliminovat. Rada SOLK požaduje nejdříve systémové řešení hazardu jako takového a následně jeho zdanění.

č. 55/15

Rada SOLK bere na vědomí informace paní Leny Mlejnkové, starostky města Semily, o podmínkách přechodu vlastnického práva dle zákona č. 172/1991 Sb., a o soudním sporu města Semily a státu k předmětným pozemkům. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK tyto informace přeposlat všem obcím LK.

č. 56/15

Rada SOLK bere na vědomí informace o požadavku Krajské správy silnic LK, p.o., na obnovu asfaltového krytu komunikací v celé šíři vozovky i v případě minimálního zásahu do komunikace při investicích v obcích. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK svolat jednání za účasti p. Vladimíra Mastníka, člena rady kraje pověřeného řízením rezortu dopravy, a Ing. Jana Růžičky, ředitele KSSLK, popř. je pozvat na následující zasedání Rady SOLK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj