Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 9.6.2015 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 9. 6. 2015 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 33/15

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 34/15

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, z Libereckého kraje.

č. 35/15

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Mgr. Vladislava Husáka, ředitele krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje o vývoji bezpečnostní situace v Libereckém kraji za poslední období.

č. 36/15

Rada SOLK bere na vědomí prezentaci Ing. Stanislavy Jakešové, jednatelky společnosti KORID LK, spol. s r.o., a Ing. Otto Pospíšila, zástupce ředitele Korid LK, spol. s r.o., o návrhu Plánu dopravní obslužnosti Libereckého kraje.

č. 37/15

Rada SOLK bere na vědomí prezentaci Ing. arch. Šárky Daňkové o financování dotačním úvěrem na sociální bydlení.

č. 38/15

Rada SOLK bere na vědomí prezentaci Radka Brzobohatého, obchodního ředitele F.E.M. Full EnergyManagement, s.r.o., o komplexním energetickém managementu, optimalizaci energetických procesů a maximalizaci možných energetických úspor měst a obcí.

č. 39/15

č. 40/15

Rada SOLK na vědomí projektové fiše a návrhy ředitele Kanceláře SOLK na zahájení přípravy projektu SOLK a schvaluje návrh nerealizovat v současné době žádný projekt.

č. 41/15

Rada SOLK doporučuje Sněmu SOLK schválit změnu Stanov SOLK dle předloženého návrhu.

č. 42/15

Rada SOLK schvaluje uzavření havarijního pojištění All Risk a povinného ručení s připojištěním čelního skla pro služební vozidlo Renault Fluence u pojišťovny Uniqua pojišťovna, a.s., prostřednictvím UniCredit pojišťovací makléřské spol. s r.o. dle předložené nabídky. K tomuto úkonu zplnomocňuje ředitele Kanceláře SOLK p. Jaroslava Hanzlíčka.

č. 43/15

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK učinit dotaz na členy Rady SOLK na případné přesunutí termínů zasedání Rady SOLK 8. září 2015 a 15. prosince 2015.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj