Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 3.3.2016 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 3. 3. 2016 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/16

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 2/16

Rada SOLK bere na vědomí představení projektu Svazu měst a obcí ČR „Centra společných služeb obcí“ panem Antonínem Líznerem, vedoucím projektovým manažerem Kanceláře SMO ČR pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR.

č. 3/16

Rada SOLK bere na vědomí informaci předsedy SOLK o dopisu k vyhlášeným dotačním programům Mze ČR, adresovanému ministru zemědělství. Rada SOLK pověřuje ředitele Kanceláře SOLK k odeslání dopisu ministryni pro místní rozvoj, týkající se absence národních programů směřujících k rozvoji měst a obcí vzhledem ke schváleným dotačním programům Evropské unie pro období 2014 – 2020.

č. 4/16

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR k dané legislativě.

č. 5/16

Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK napsat na Liberecký kraj žádost o pronájem kancelářských prostor v budoucím Evropském domě pro Kancelář SOLK. Specifikaci žádosti připraví ředitel Kanceláře SOLK.

č. 6/16

Rada SOLK schvaluje návrh na zrušení účtu č. 245872392, vedeného u ČSOB a.s., který byl v minulosti zřízen pro financování projektu Odpadové hospodářství. Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK realizovat zrušení uvedeného účtu.

č. 7/16

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2016 :  

2. zasedání – 12. dubna

3. zasedání – 21. června

4. zasedání – 13. září

5. zasedání – 22. listopadu

6. zasedání – 13. prosince

Zasedání se uskuteční vždy v úterý od 10.00 hodin v sídle SOLK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj