Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 11.4.2017 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 11. 4. 2017 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 11/17

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 12/17

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 13/17

Rada SOLK bere na vědomí návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení.

č. 14/17

Rada SOLK bere na vědomí informace od ředitele Kanceláře SOLK o novele zákona                           o pozemních komunikacích.

č. 15/17

Rada SOLK bere na vědomí informace k návrhu novely zákona o registru smluv.

č. 16/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

č. 17/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, předložené Zastupitelstvem Libereckého kraje.

č. 18/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely zákona o územním plánování                          a stavebním řádu.

č. 19/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o ústavní stížnosti na spornou část zákona o rozpočtové odpovědnosti. 

č. 20/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR ze 3. 3. 2017 

č. 21/17

Rada SOLK bere na vědomí informace o budoucím řešení sídla a kanceláře SOLK a o řešení podnájemního vztahu s ERN. Rada SOLK schvaluje prodej nepotřebného movitého majetku - souboru konferenčních stolů a židlí, specifikovaných v příloze Přehled drobného majetku, nejvyšší nabídce a tou je nabídka obce Hamr na Jezeře ve výši 20.000,- Kč.

č. 22/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o provedení a výsledku kontroly hospodaření SOLK za rok 2016.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Ing. Tomáš Hocke

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                              Místopředseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj