Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 27.6.2017 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 27. 6. 2017 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 23/17

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 24/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ze semináře Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost z 15. 3. 2017.

č. 25/17

Rada SOLK bere na vědomí informace o záměru Ministerstva zemědělství ČR o možnostech podpory obslužnosti venkova.

č. 26/17

Rada SOLK bere na vědomí informace od ředitele Kanceláře SOLK o novele zákona                           o obcích.

č. 27/17

Rada SOLK bere na vědomí informace k novele zákona o obecní policii.

č. 28/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

č. 29/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, předložené Zastupitelstvem Libereckého kraje.

č. 30/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely zákona o zákoně o elektronické identifikaci.

č. 31/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí. 

č. 32/17

Rada SOLK bere na vědomí předložené tiskové zprávy ze Svazu měst a obcí ČR. 

č. 33/17

Rada SOLK bere na vědomí informace paní Leny Mlejnkové, starostky města Semily, o výsledku ústavní stížnosti města Semily proti rozhodnutím Nejvyššího soudu a Krajského soudu v Hradci Králové ve věci sporu města s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových („ÚZSVM“) o vlastnické právo k pozemku pod bytovým domem na sídlišti v Řekách a pozemku s domem sousedícím. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK rozeslat informaci s nálezem Ústavního soudu všem členským obcím SOLK.

č. 34/17

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Mgr. Vladislava Husáka, ředitele krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje o vývoji bezpečnostní situace v Libereckém kraji za rok 2016. Rada SOLK vyjádřila spokojenost s činností ředitele krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje za dobu jeho působení ve funkci. Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK odeslat pochvalný dopis policejnímu prezidentovi.

č. 35/17

Rada SOLK potvrzuje provedené korespondenční hlasování a souhlasí s návrhem nájemní smlouvy mezi SOLK a Libereckým krajem na pronájem kanceláře v Evropském domě.

č. 36/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o předpokládaných nákladech na stěhování kanceláře SOLK do Evropského domu.

č. 37/17

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit dopis s dotazem na MŠMT, který se bude týkat doplácení mezd pedagogů v ZŠ obcemi a městy, když v ZŠ je na základě udělené výjimky menší počet žáků než stanovený počet 17 na třídu.

č. 38/17

Rada SOLK bere na vědomí informace předsedy SOLK o proběhlé valné hromadě SVS a.s., která se uskutečnila dne 15. 6. 2017 v Teplicích.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj