Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 26.9.2017 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 26. 9. 2017 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 39/17

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 40/17

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 41/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o sdruženém nákupu zboží a služeb v rakouském Spolkovém úřadě pro zadávání zakázek (GmbH Bundesvergabeamt). Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK a řediteli Kanceláře SOLK připravit a odeslat na MMR ČR dopis s návrhem na vznik subjektu na bázi dobrovolné registrace, který by pro veřejnoprávní instituce a jejich organizace, školská a zdravotnická zařízení apod., zajistil veřejnou službu na sdružený nákup zboží a služeb, a to obdobnou formou jako v Rakousku. Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK informovat o žádosti ostatní krajská sdružení obcí a měst v ČR, SMO ČR, senátory a po komunálních volbách i nově zvolené poslance v Libereckém kraji a požádat o jejich podporu pro zřízení této veřejné služby.

č. 42/17

Rada SOLK bere na vědomí informace k novele školského zákona a k dofinancování tříd a škol, které na základě udělené výjimky mají nižší počet žáků.

č. 43/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které se uskutečnilo dne 8. 9. 2017 v Praze.

č. 44/17

Rada SOLK doporučuje Sněmu SOLK schválení změny Stanov SOLK v čl. III Název a sídlo SDRUŽENÍ, odst. 2, jehož znění bude: Sídlem SDRUŽENÍ je město Liberec, U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, PSČ 460 01.

č. 45/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o dopisech na Liberecký kraj a MPSV ČR a o situaci s dofinacováním zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách dle Usnesení Vlády ČR č. 408, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Rada SOLK bere na vědomí odpovědi od paní Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí a p. Pavla Svobody, náměstka hejtmana LK.

č. 46/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o výsledku hospodaření SOLK za období leden – srpen 2017.

č. 47/17

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK dotázat se členů SOLK, jak řeší situaci ohledně ubytoven a poskytování sociálních dávek na bydlení v těchto ubytovnách. 

č. 48/17

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na následující zasedání Rady SOLK k projednání materiál ke GDPR (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Na zasedání bude pozván Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti KÚ LK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj