Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 14.11.2017 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 14. 11. 2017 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 49/17

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 50/17

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 51/17

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Miroslava Starčeviče, manažera kybernetické bezpečnosti KÚ LK o GDPR (General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob                          v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat prezentaci členským obcím a ve spolupráci Ing. Miroslavem Starčevičem, manažerem kybernetické bezpečnosti KÚ LK připravit seminář na uvedené téma pro starosty obcí a měst LK.

č. 52/17

Rada SOLK bere na vědomí informace k situaci ohledně ubytoven a poskytování sociálních dávek na bydlení v těchto ubytovnách v členských obcích SOLK.

č. 53/17

Rada SOLK bere na vědomí informace o zákoně č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, resp. o změně Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a změně zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Rada SOLK schvaluje znění návrhu dopisu a ukládá předsedovi SOLK odeslat jej novému vedení MMR ČR.

č. 54/17

Rada SOLK projednala podnět členských obcí k novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, vyhlášce č. 79/2017 Sb. o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů. Rada SOLK se připojuje k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí                      k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10. 2017, iniciovaném Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

č. 55/17

Rada SOLK stanovuje termín konání řádného Sněmu SOLK v roce 2018 na 25. ledna 2018             od 10.00 hodin.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj