Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 12.12.2017 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 12. 12. 2017 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 56/17

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 57/17

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Marka Pietera, náměstka hejtmana, pověřeného řízením rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, z Libereckého kraje.

č. 58/17

Rada SOLK bere na vědomí informace o předpokládaném plnění rozpočtu SOLK za rok 2017          a doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2017. Ředitel Kanceláře SOLK zajistí předání výsledku hospodaření SOLK (účetní závěrky) za rok 2017, usnesení Rady SOLK a Sněmu SOLK z roku 2017 předsedovi Kontrolní komise SOLK tak, aby mohli být uvedené materiály projednány včas a Kontrolní komise SOLK mohla 25. ledna 2018 informovat Sněm SOLK.

č. 59/17

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2017 v období 1 – 11 roku 2017. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2017 o měsíc prosinec.

č. 60/17

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2018.

č. 61/17

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2018 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 62/17

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2018 a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2017.

č. 63/17

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK na 25. ledna 2018.

č. 64/17

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 6. února 2018 od 10.00 hodin v sídle SOLK.

č. 65/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR, které se uskutečnilo 7. 12. 2017 v Praze.

č. 66/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o dopisu ministru vnitra k řešení problematiky obsazování okrskových komisí pro volbu prezidenta republiky z důvodu nepřiměřeně nízkých odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise.

č. 67/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o chybě v novele stavebního zákona a jejím dopadu na stavební úřad města Ralsko a žádá Liberecký kraj o podání legislativního návrhu, který by tuto chybu ostranil.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj