Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 6.2.2018 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 6. 2. 2018 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/18

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání. Rada SOLK rozhodla, že seminář dle usnesení č. 51/17 se nebude realizovat.

č. 02/18

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace informace paní Evy Zbrojové, starostky města Harrachov, k situaci lékáren v menších sídlech a ukládá řediteli SOLK vstoupit do jednání s předsedou Sdružení místních samospráv ČR JUDr. Stanislavem Polčákem.

č. 03/18

Rada SOLK bere na vědomí informace o novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která krom jiného přináší změnu v posuzování souladu záměrů umisťovaných v území s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

č. 04/18

Rada SOLK bere na vědomí informaci o dopise předsedy SMO ČR Mgr. Františka Lukla, MPA, který se týká dopisu, jež v nedávné době obdrželi starostové od oborových svazů ze sektoru odpadového hospodářství.

č. 05/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ze společného jednání SMO ČR a Asociace krajů ČR.

č. 06/18

Rada SOLK bere na vědomí legislativní možnost zavedení tzv. bezdoplatkových zón na území měst a obcí a ukládá řediteli připravit informace o podmínkách vyhlášení bezdoplatkových zón.

č. 07/18

Rada SOLK, v souladu s Čl. IV., odst. 1. Stanov SOLK, bere na vědomí vstup obce Kunratice do SOLK.

č. 08/18

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2018, a to:

$1-       2. zasedání – 24. dubna 2018

$1-       3. zasedání – 26. června 2018

$1-       4. zasedání – 25. září 2018

$1-       5. zasedání – 11. prosince 2018

Čas zahájení zasedání bude vždy od 10.30 hodin a místo konání v sídle SOLK.

č. 09/18

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit dopis na ředitelku Úřadu práce ČR s dotazem, z jakého důvodu nedoplácí úřady práce veřejně prospěšné práce (VPP) v plné výši jako tomu bylo dosud. Rada SOLK požaduje doplatek na VPP v plné výši.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj