Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 24.4.2018 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 24. 4. 2018 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 10/18

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 11/18

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace ředitele Kanceláře SOLK o připravované legislativě EU a ČR o odpadech.

č. 12/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele SOLK o korespondenci s předsedou SMS ČR JUDr. S. Polčákem k situaci lékáren v menších sídlech.

č. 13/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o aktuálně projednávané legislativě.

č. 14/18

Rada SOLK bere na vědomí informace o návrhu zákona o referendu.

č. 15/18

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR a v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

č. 16/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ze společného jednání Regionální komise Předsednictva SMO ČR a pracovní skupiny pro kohezní politiku SMO ČR.

č. 17/18

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o kontrole účetnictví SOLK za rok 2017.

č. 18/18

Rada SOLK schvaluje změny Vnitřní směrnice SOLK a její nové znění.

č. 19/18

Rada SOLK potvrzuje nominaci paní Evy Zbrojové, starostky města Harrachov, na člena Pracovní skupiny pro sociální začleňování při RSK LK a jako náhradníka volí pana Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK.

č. 20/18

Rada SOLK schvaluje nákup 3 ks uzamykatelných skříní k zajištění dokumentů v souladu s GDPR. Výši rozpočtové změny předloží ředitel Kanceláře na následujícím zasedání Rady SOLK.

č. 21/18

Rada SOLK bere na vědomí odpověď Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR, na dopis SOLK k novelizaci Přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

č. 22/18

Rada SOLK bere na vědomí odpověď p. Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, na dopis SOLK k legislativnímu návrhu v rámci zákonodárné iniciativy Libereckého kraje, jež by napravil chybu v novele stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.).

č. 23/18

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na následující zasedání Ing. Jana Wohlmutha, nového ředitele Správy ŘSD ČR v Liberci.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj