Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 25.9.2018 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného dne 25. 9. 2018 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 24/18

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 25/18

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jana Wohlmutha, ředitele Správy ŘSD ČR Liberec o výhledu investiční činnosti ŘSD ČR v Libereckém kraji.

č. 26/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskové zprávě SMO ČR z mimořádného sněmu SMO ČR.

č. 27/18

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a z Kanceláře prezidenta republiky.

č. 28/18

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK k návrhu novely zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

č. 29/18

Rada SOLK schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 25 592,- Kč za nákup 3 ks uzamykatelných skříní k zajištění dokumentů v souladu s GDPR.

č. 30/18

Rada SOLK bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu SOLK za období 1. – 7. 2018.

č. 31/18

Rada SOLK potvrzuje hlasování Per Rollam o odpisu kopírky Konica Minolta, inv. č. 23IM0001, v pořizovací hodnotě 50 959,40 Kč a schválení nákupu nového zařízení. Zároveň Rada SOLK schvaluje provedení rozpočtové změny č. 2 o částku 16 380,- Kč.

č. 32/18

Rada SOLK bere na vědomí informaci o připravovaném semináři SOLK pro kronikáře obcí              a měst LK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj