Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 26.2.2019 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 5/19

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 6/19

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu KÚ LK RNDr. Kateřiny Lauermannové a pořizovatele ZÚR LK Mgr. Tomáše Vaška o Aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje č. 1. Rada SOLK bere na vědomí informace od poslanců Poslanecké sněmovny P ČR Mgr. Jana Farského a p. Jiřího Bláhy k rekodifikaci stavebního práva. 

č. 7/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskové zprávě Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR ze společného jednání.

č. 8/19

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané a schválené legislativě na zasedáních Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a z Kanceláře prezidenta republiky. Rada SOLK bere na vědomí informace k projednávané legislativě od poslanců Poslanecké sněmovny P ČR Mgr. Jana Farského a p. Jiřího Bláhy.

č. 9/19

Rada SOLK schvaluje jednorázovou odměnu ve výši 50 000,- Kč pro Mgr. Josefa Horinku, bývalého předsedu SOLK.

č. 10/19

Rada SOLK schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 ve výdajové části rozpočtu SOLK pro rok 2019. Výdajová část rozpočtu bude navýšena o částku 50.000,- Kč.

č. 11/19

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2019 se zahájením vždy v 10.30 hodin, a to:

3. zasedání – 30. dubna 2019

4. zasedání – 25. června 2019

5. zasedání – 24. září 2019

6. zasedání – 10. prosince 2019.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj