Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 25.6.2019 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 19/19

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 20/19

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Mgr. Vladislava Husáka, ředitele krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje o vývoji bezpečnostní situace v Libereckém kraji za rok 2018.

č. 21/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele SOLK z jednání Regionální komise Předsednictva SMO ČR, které se uskutečnilo dne 7. června 2019 v Praze.

č. 22/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o právě projednávané legislativě v PSP ČR. Rada SOLK vnímá část návrhu zákona, tisk č. 291/0, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako významné omezení Ústavou ČR dané pravomoce samosprávy. Rada SOLK nesouhlasí s doplněním § 95 odst. 1 o: „Tajné hlasování je možné pouze v případě volby, jmenování nebo odvolání, nebo v případě rozhodování o zániku mandátu člena zastupitelstva obce podle zákona upravujícího volby do zastupitelstev obcí.“ a § 101 odst. 3 o: „Tajné hlasování je možné pouze v případě volby, jmenování nebo odvolání.“ a věta pátá se zrušuje.

č. 23/19

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané a schválené legislativě na zasedáních Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a z Kanceláře prezidenta republiky.

č. 24/19

Rada SOLK schvaluje odpis drobného majetku dle předloženého návrhu.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj