Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 24.9.2019 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 25/19

V souladu se Stanovami SOLK, čl. VII, odst. 4 – 6, bere Rada SOLK na vědomí kooptaci za člena Rady SOLK za správní obvod Jablonec nad Nisou RNDr. Jiřího Čeřovského, nového primátora Statutárního města Jablonec nad Nisou

č. 26/19

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 27/19

Rada SOLK potvrzuje korespondenční hlasování o Usnesení Rady SOLK ze zasedání dne 25. 6. 2019 a prohlašuje je za schválené. Usnesení Rady SOLK schválila nadpoloviční většina členů Rady SOLK.

č. 28/19

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Jana Svitáka, náměstka hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 29/19

Rada SOLK bere na vědomí informace k Optimalizaci pracovišť Finanční správy a s omezením činnosti a poskytování služeb na Územních pracovištích v Novém Boru, Frýdlantu a Tanvaldu nesouhlasí. Rada SOLK požaduje ponechat dosavadní rozsah poskytování služeb na uvedených územních pracovištích.

č. 30/19

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace ředitele SOLK k projednávané Koncepci „Klientsky orientovaná veřejná správa 2030“.

č. 31/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele SOLK o projednávání návrhu nového zákona o odpadech a s ním souvisejících zákonů.

č. 32/19

Rada SOLK projednala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Rada SOLK nesouhlasí:

- s body 35 a 36 (§ 110 odst. 2 a 4) návrhu zákona, které by měly zavést pravomoc Ministerstva vnitra odvolat ze zákonem stanovených důvodů tajemníka obecního úřadu,

- s bodem 37 (§ 110 odst. 6) návrhu zákona, který by nově ukládal tajemníkům obecních úřadů povinnost účastnit se porad tajemníků obecních úřadů organizovaných Ministerstvem vnitra,

- s navrhovanou změnou zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,

a požaduje ponechat stávající právní úpravu.

Zároveň Rada SOLK upozorňuje na legislativní rozpor v bodech 33 a 34 (§ 95 a § 101) návrhu zákona s navrhovanou povinností uveřejnit zápis ze zasedání zastupitelstva obce do 10 dnů od pořízení s faktem, že zápis se stává platným až po jeho ověření ověřovateli zápisu, kteří často zápis ověří v delším časovém odstupu a tudíž podle návrhu by došlo ke zveřejnění neověřeného zápisu. Rada SOLK nemá k ostatním návrhům zákona připomínky.

č. 33/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o novele veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. a o povinnosti označit psy mikročipem s účinností od 1. ledna 2020.

č. 34/19

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané a schválené legislativě na zasedáních Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a z Kanceláře prezidenta republiky.

č. 35/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách Svazu měst a obcí ČR k problematice věcného záměru stavebního zákona, k šestiletému mandátu           a většinovému volebnímu systému bez přepočtů a o diskusi o zpoplatnění nových úseků silnic I. třídy.

č. 36/19

Rada SOLK bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu SOLK za období 1. – 8. měsíc roku 2019.

č. 37/19

Rada SOLK bere na vědomí informace Bc. Leny Mlejnkové, starostky města Semily o jednáních s představiteli jednotlivých složek IZS v LK z důvodu zkvalitnění informačního systému. Rada SOLK vyzývá členské obce a města k bytové výpomoci, a to zejména ve prospěch Policie ČR, a tím pomoci k zajištění personálního naplnění tabulkových míst na jednotlivých obvodních oddělení v LK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj