Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 10.12.2019 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 38/19

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 39/19

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace z Libereckého kraje.

č. 40/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR, a to o nerušení poboček České pošty a o připravující se spolupráci s ČSÚ v souvislosti s blížícím se Sčítáním 2021.

č. 41/19

Rada SOLK bere na vědomí informace o připravovaném novém volebním zákonu. Rada SOLK upozorňuje na skutečnosti, které návrh zákona neřeší. Např. v menších obcích, kde je volební místnost součástí obecního úřadu, bude muset být tento úřad v den konání voleb zcela uzavřen. V případě hlasování v předstihu není řešeno zabezpečení volebních schránek a tím obálek s hlasovacími lístky.

č. 42/19

Rada SOLK bere na vědomí informace o připravovaném novém stavebním zákonu. Rada SOLK nesouhlasí se zněním aktuálně navržené verze zákona.

č. 43/19

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem republiky.

č. 44/19

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za období 1 - 11 roku 2019 a jeho předpokládané plnění a doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2019. Ředitel Kanceláře SOLK zajistí předání výsledku hospodaření SOLK (účetní závěrky) za rok 2019, usnesení Rady SOLK a Sněmu SOLK z roku 2019 předsedovi Kontrolní komise SOLK tak, aby mohly být uvedené materiály projednány včas a Kontrolní komise SOLK mohla 30. ledna 2020 informovat Sněm SOLK.

č. 45/19

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2019 v období 1 – 11 roku 2019. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2019 o měsíc prosinec.

č. 46/19

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2020.

č. 47/19

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2020 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 48/19

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2020 a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2019.

č. 49/19

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK, který se uskuteční 30. ledna 2020 od 10.00 hodin v Liberci.

č. 50/19

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o realizaci činnosti pro SVS a.s. dle uzavřené smlouvy na rok 2019.

č. 51/19

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 25. února 2020 od 10.30 hodin v sídle SOLK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj