Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 30.6.2020 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 14/20

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 15/20

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 16/20

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Ing. Ondřeje Musila, náměstka ředitele krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje pro SKPV, o stavu a o vývoji bezpečnostní a dopravní situace v Libereckém kraji v roce 2019.

č. 17/20

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Pavla Smyčka, ředitele pobočkové sítě České pošty, s.p., pro Severní Čechy, a Borise Šlosara, manažera rozvoje sítě Pošta Partner České pošty, s.p., o situaci v České poště, s.p., během koronavirové krize, resp. nouzového stavu, a informace k projektu Pošta Partner.

č. 18/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o vládních návrzích zákonů o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností a o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností – související. Dále rada SOLK bere na vědomí informace o návrhu novely zákona o střetu zájmů, návrzích novely zákona o rozpočtovém určení daní z Libereckého kraje a ze Zlínského kraje, návrhu zákona o zahrádkářské činnosti a návrhu novely zákona o místních poplatcích.

č. 19/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR, a to o negativním dopadu nového návrhu zákona pro výpočet nejvýše uznatelné částky za nájemné na nejohroženější skupiny obyvatel, který neodpovídá reálným cenám nájemného, a o kompenzaci obcím ve výši 1200 Kč na obyvatele, kterou 8. 6. 2020 schválila Vláda ČR.

č. 20/20

Rada SOLK potvrzuje korespondenční hlasování, provedené v souladu se Stanovami SOLK, čl. VIII, odst. 10, ve dnech 14. – 15. května 2020, kterým bylo schváleno připojení SOLK ke Společné výzvě formou otevřeného dopisu předsedy SOLK a který byl zaslán elektronicky předsedovi Vlády ČR a všem poslancům, zvolených v Libereckém kraji. Součástí dopisu byla žádost SOLK o schválení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v podobě, jejíž úpravu navrhnul a schválil Senát P ČR. O dopise byly informovány i ostatní partnerské organizace SOLK v ČR.

č. 21/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem republiky. Rada SOLK bere na vědomí informace o právních předpisech, přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění Covid 19.

č. 22/20

Rada SOLK potvrzuje korespondenční hlasování, provedené v souladu se Stanovami SOLK, čl. VIII, odst. 10, ve dnech 7. – 11. května 2020, kterým byl schválen nákup osobního vozidla Škoda Scala Ambition 1.0 TSI 85 kW za kupní cenu 394 001,- Kč vč. DPH od vítěze veřejné soutěže společnosti Autosport Kučera s.r.o. Liberec.

č. 23/20

Rada SOLK potvrzuje korespondenční hlasování, provedené v souladu se Stanovami SOLK, čl. VIII, odst. 10, ve dnech 7. – 11. května 2020, kterým byla schválena rozpočtová změna č. 1 Rozpočtu SOLK pro rok 2020.

č. 24/20

Rada SOLK v souladu se Stanovami SOLK, čl. VII, odst. 8), písm. d) schvaluje návrh, aby byl ředitel Kanceláře SOLK zplnomocněn předsedou SOLK k provedení následujících úkonů:

-  k přihlášení nového vozidla ŠKODA SCALA AMBITION 1.0 TSI 85 kW do registru vozidel Statutárního města Liberec;

-  k uzavření havarijního pojištění vč. připojištění čelního skla a povinného ručení nového vozidla ŠKODA SCALA AMBITION 1.0 TSI 85 kW. S celkovou výší havarijního pojištění a povinného ručení seznámí ředitel Kanceláře SOLK Radu SOLK na následujícím zasedání;

- k prodeji stávajícího vozidla RZ 3L9 66-56, typ Renault Fluence 1,6 16V 110k Confort, VIN VF1LZB10545658441. S prodejní cenou seznámí ředitel Kanceláře SOLK Radu SOLK na následujícím zasedání;

k podpisu kupní smlouvy na prodej stávajícího vozidla RZ 3L9 66-56, typ Renault Fluence 1,6 16V 110k Confort, VIN VF1LZB10545658441;

 k odhlášení stávajícího vozidla RZ 3L9 66-56, typ Renault Fluence 1,6 16V 110k Confort, VIN VF1LZB10545658441 z registru vozidel Statutárního města Liberec z důvodu prodeje vozidla a zrušení jeho havarijního pojištění a povinného ručení uzavřené u pojišťovny UNIQA pojišťovna a.s.

č. 25/20

Rada SOLK bere na vědomí v souladu s Čl. IV, odst. 2 Stanov SOLK vystoupení města Smržovka ze SOLK.

č. 26/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o pořádání semináře pro kronikáře obcí a měst LK dne 13. 10. 2020.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj