Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 22.9.2020 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 27/20

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 28/20

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje a informaceIng. Miloslavy Volfové, vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnostní ředitelky KÚ LK o současném stavu šíření nemoci COVID-19 dle aktuálních podkladů KHS LK.

č. 29/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o stavu projednávání vládních návrhů zákonů o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností a o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností – související. Dále rada SOLK bere na vědomí informace o stavu projednávání v PS PČR, a to návrhu novely zákona o střetu zájmů, návrzích novely zákona o rozpočtovém určení daní z Libereckého kraje a ze Zlínského kraje, návrhu zákona o zahrádkářské činnosti, návrhu novely zákona o místních poplatcích, návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, vládního návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí a návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

č. 30/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR, a to o novele Trestního zákoníku, který nově přesouvá na obce další agendu a která zvyšuje mimo jiné hranici trestného činu u majetkových deliktů z 5 000 na 10 000 Kč, o požadavku starostů obcí na informace o počtu nakažených osob v obci, o dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí, díky které dostanou obce důležitá zdravotnická data o COVID-19, a o cyklu 10 diskuzních setkání ke Stavebnímu zákonu, které pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci České stavební akademie ve spolupráci s Českou Společností pro stavební právo, MMR, MPO, SPS, profesními komorami a dalšími profesními institucemi či orgány veřejné správy.

č. 31/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem republiky a o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020.

č. 32/20

Rada SOLK bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu SOLK za období 1. – 8. měsíc roku 2020.

č. 33/20

Rada SOLK souhlasí se zasláním dopisu prezidentu ČR a předsedovi Vlády ČR s výzvou na odvolání předsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže z důvodu dosavadního přístupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jeho stávajícího předsedy v oblasti přezkumu veřejných zakázek, vykazujícím znaky svévole, nepředvídatelnosti a absenci nezávislosti a nestrannosti, v jehož důsledku jsou způsobovány neúměrné průtahy v procesu zadávání veřejných zakázek a zadavatelům je bráněno poptávat plnění v souladu s jejich legitimními potřebami. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit pro předsedu SOLK dopis s výzvou.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Ing. Tomáš Hocke

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                  Místopředseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj